Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

ΑΡ.52/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων -Μίνι γήπεδο ποδοσφαίρου 5χ5 στην Τ.Κ. Σίβα Δήμου Φαιστού».

Θέμα: ΑΡ.52/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων -Μίνι γήπεδο ποδοσφαίρου 5χ5 στην Τ.Κ. Σίβα Δήμου Φαιστού».
Ημ/νια: 14/03/2024 09:47:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 9ΨΧΞΩΗ1-ΩΚ3

ΑΡ.51/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων -Μίνι γήπεδο ποδοσφαίρου 5χ5 στην Τ.Κ. Βοριζίων Δήμου Φαιστού».

Θέμα: ΑΡ.51/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων -Μίνι γήπεδο ποδοσφαίρου 5χ5 στην Τ.Κ. Βοριζίων Δήμου Φαιστού».
Ημ/νια: 14/03/2024 09:16:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: Ψ46ΠΩΗ1-9Ν0

Πληρωμή οφειλής για Δαπάνες Καθαρισμού Σταθμού Μεταφόρτωσης, Αποκομιδής Ογκωδών Αντικειμένων και Απορριμμάτων, Οδοκαθαρισμού Λαϊκών από 9.10.2023-8.11.2023 & 9.11.2023-8.12.2023 (Σύμβαση:22SYMV010027414 2022-02-09, Ποσού:856.046.40€)

Θέμα: Πληρωμή οφειλής για Δαπάνες Καθαρισμού Σταθμού Μεταφόρτωσης, Αποκομιδής Ογκωδών Αντικειμένων και Απορριμμάτων, Οδοκαθαρισμού Λαϊκών από 9.10.2023-8.11.2023 & 9.11.2023-8.12.2023 (Σύμβαση:22SYMV010027414 2022-02-09, Ποσού:856.046.40€)
Ημ/νια: 13/03/2024 14:26:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΡΘΦΗΩΗ1-ΞΜΕ

ΑΡ.ΑΠΟΦ.55/2024 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:. Έγκριση ή μη της αίτησης ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς επι της ΑΓ16/2024 αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων (ΓΕΩΔΙΑΤΡΗΤΙΚΗ Ο.Ε.).

Θέμα: ΑΡ.ΑΠΟΦ.55/2024 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:. Έγκριση ή μη της αίτησης ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς επι της ΑΓ16/2024 αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων (ΓΕΩΔΙΑΤΡΗΤΙΚΗ Ο.Ε.).
Ημ/νια: 13/03/2024 14:11:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: Ρ0ΦΝΩΗ1-ΦΕΚ

ΑΡ.ΑΠΟΦ.50/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Έγκριση χορήγησης θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ (ΚΛ.Γ. Μοίρες).

Θέμα: ΑΡ.ΑΠΟΦ.50/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Έγκριση χορήγησης θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ (ΚΛ.Γ. Μοίρες).
Ημ/νια: 13/03/2024 13:57:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΗ4ΩΗ1-ΡΒΟ

ΑΡ.ΑΠΟΦ.49/2024 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Την χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην Κοινότητα Μοιρών.(ΕΜΜ.Μ.)

Θέμα: ΑΡ.ΑΠΟΦ.49/2024 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Την χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην Κοινότητα Μοιρών.(ΕΜΜ.Μ.)
Ημ/νια: 13/03/2024 13:46:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΓΘΩΗ1-ΕΦ2

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο