Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 34/2024 Δ.Σ. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 2024 στις Δημοτικές Ενότητες Μοιρών, Τυμπακίου και Ζαρού και στη Δημοτική Κοινότητα Πόμπιας συνολικού ποσού 2.529,60 €

Θέμα: ΑΡ.ΑΠΟΦ. 34/2024 Δ.Σ. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 2024 στις Δημοτικές Ενότητες Μοιρών, Τυμπακίου και Ζαρού και στη Δημοτική Κοινότητα Πόμπιας συνολικού ποσού 2.529,60 €
Ημ/νια: 13/03/2024 13:22:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 9ΚΛΙΩΗ1-Π1Β

ΑΡ.ΑΠΟΦ.48/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:Έγκριση χορήγησης θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ (Κ.Μ.Τυμπάκι).

Θέμα: ΑΡ.ΑΠΟΦ.48/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:Έγκριση χορήγησης θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ (Κ.Μ.Τυμπάκι).
Ημ/νια: 13/03/2024 13:35:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 9ΦΡ9ΩΗ1-ΩΝΦ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 33/2024 Δ.Σ. Κατανομή της Α’ Δόσης έτους 2024 για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαιστού.

Θέμα: ΑΡ.ΑΠΟΦ. 33/2024 Δ.Σ. Κατανομή της Α’ Δόσης έτους 2024 για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαιστού.
Ημ/νια: 13/03/2024 13:16:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΥΡΩΗ1-6ΓΞ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 25/2024 Δ.Σ. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Α.Ε.»

Θέμα: ΑΡ.ΑΠΟΦ. 25/2024 Δ.Σ. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Α.Ε.»
Ημ/νια: 13/03/2024 12:59:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΡΒ8ΕΩΗ1-Ζ5Υ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 29/2024 Δ.Σ. «Απευθείας αγορά ακινήτων στην Κοινότητα Βώρων για την διαχείριση αστικών λυμάτων Βώρων – Φανερωμένης »

Θέμα: ΑΡ.ΑΠΟΦ. 29/2024 Δ.Σ. «Απευθείας αγορά ακινήτων στην Κοινότητα Βώρων για την διαχείριση αστικών λυμάτων Βώρων – Φανερωμένης »
Ημ/νια: 13/03/2024 13:04:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 982ΔΩΗ1-ΦΤΞ

Υπηρεσίες υποστήριξης υποδομών και δικτύων 2023-2024_Σύμβαση: 23SYMV013540735_Τμηματική Παραλαβή

Θέμα: Υπηρεσίες υποστήριξης υποδομών και δικτύων 2023-2024_Σύμβαση: 23SYMV013540735_Τμηματική Παραλαβή
Ημ/νια: 13/03/2024 13:06:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΓΞΩΗ1-3Χ7

ΑΡ.ΑΠΟΦ.46/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Έγκριση 3ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών μειοδότη διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της υπηρεσίας «επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων” ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ.

Θέμα: ΑΡ.ΑΠΟΦ.46/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Έγκριση 3ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών μειοδότη διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της υπηρεσίας «επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων” ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ.
Ημ/νια: 13/03/2024 12:16:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΑΕΩΗ1-ΑΓ2

ΑΡ.ΑΠΟΦ.47/2024 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:: Έγκριση 3ου πρακτικού παραλαβής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ & ΕΛΜΕΠΑ.

Θέμα: ΑΡ.ΑΠΟΦ.47/2024 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:: Έγκριση 3ου πρακτικού παραλαβής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ & ΕΛΜΕΠΑ.
Ημ/νια: 13/03/2024 11:54:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΘΤΩΗ1-ΠΙΨ

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο