Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

Δημοτικό Συμβούλιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.
 2. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.
 3. Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.


 4. Καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον πρότυπο κανονισμό του άρθρου 67 του παρόντος. Αν δεν έχει θεσπισθεί κανονισμός λειτουργίας από το δημοτικό συμβούλιο, τότε ισχύει ο εν λόγω πρότυπος κανονισμός.
 5. Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης «, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.»
 6. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην οικονομική επιτροπή και στην επιτροπή ποιότητας ζωής αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό τους.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
1ΝικολιδάκηςΓρηγόριοςΔήμαρχος
2ΑλεξάκηςΓεώργιοςΑντιδήμαρχος (Περιβάλλοντος & Καθαριότητας)
3Αρμουτάκη Ροδουσάκη ΒασιλείαΑντιδήμαρχος (Παιδείας, δια βίου μάθησης & Yγείας)
4ΒεϊσάκηςΣτέλιοςΑντιδήμαρχος (Αθλητισμού)
5ΚωνσταντουλάκηςΑντώνιοςΑντιδήμαρχος (Πολιτικής Προστασίας, Πολιτικής Άμυνας)
6ΜαλεφιτσάκηςΕμμανουήλΑντιδήμαρχος (Πρωτογενούς τομέα & Τουριστικής ανάπτυξης)
7ΝτισπυράκηςΓεώργιοςΑντιδήμαρχος (Οικονομικών)
8ΦασομυτάκηςΙωάννηςΑντιδήμαρχος (Τεχνικών Υπηρεσιών)
9ΚαργάκηςΝικόλαοςΕντ. Αντιδήμαρχος
10ΣκαντζάκηςΙπποκράτηςΕντ. Αντιδήμαρχος
11ΚαργάκηςΝικόλαοςΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
12ΑλμπαντάκηςΧαράλαμποςΜέλος Δημοτικού Συμβουλίου
13ΔουλγεράκηςΙωάννηςΜέλος Δημοτικού Συμβουλίου
14ΚαμπουράκηςΣάββαςΜέλος Δημοτικού Συμβουλίου
15ΚαργάκηςΕμμανουήλΜέλος Δημοτικού Συμβουλίου
16ΚαργάκηςΝικόλαοςΜέλος Δημοτικού Συμβουλίου
17ΚουλεντάκηςΙωάννηςΜέλος Δημοτικού Συμβουλίου
18ΚυριακάκηςΑντώνιοςΜέλος Δημοτικού Συμβουλίου
19ΚυριακάκηςΔημήτριοςΜέλος Δημοτικού Συμβουλίου
20ΜαθιουδάκηςΙωάννηςΜέλος Δημοτικού Συμβουλίου
21ΜανιουδάκηςΚωνσταντίνοςΜέλος Δημοτικού Συμβουλίου
22ΝουαράκηςΑντώνιοςΜέλος Δημοτικού Συμβουλίου
23ΟρφανουδάκηςΕμμανουήλΜέλος Δημοτικού Συμβουλίου
24ΡομπογιαννάκηςΑχιλλέαςΜέλος Δημοτικού Συμβουλίου
25ΡουκουνάκηςΒασίλειοςΜέλος Δημοτικού Συμβουλίου
26ΣπινθάκηςΕμμανουήλΜέλος Δημοτικού Συμβουλίου
27ΤσιμπραγάκηςΕυάγγελοςΜέλος Δημοτικού Συμβουλίου
28ΦραγκιαδάκηςΜιχαήλΜέλος Δημοτικού Συμβουλίου

Στοιχεία Επικοινωνίας 

ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ2892 340 260grammatia.ds@0466.syzefxis.gov.gr
ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ2892 340 233tzortzakakis@0466.syzefxis.gov.gr

Τοπικά Συμβούλια

 1. Το συμβούλιο κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες, εντός των ορίων της κοινότητας:
  α) εκφράζει γνώμη και διατυπώνει προτάσεις προς το δημοτικό συμβούλιο, για την εκτέλεση νέων έργων εντός της κοινότητας, καθώς και για τη συντήρηση και τη λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί, 
  β) εισηγείται ποια έργα και δράσεις θα εκτελεστούν στην κοινότητα, από το ποσοστό των κεντρικών αυτοτελών πόρων που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες του δήμου, που της αναλογούν, σύμφωνα με την παράγραφο 4Α του άρθρου 259,
  γ) μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της κοινότητας, εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και υποβάλλοντας προς την τεχνική υπηρεσία, διά του αρμόδιου αντιδημάρχου, σχετικό υπόμνημα όπου αναγράφεται το είδος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυτές, 
  δ) μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου για την καλή τήρηση αυτής, 
  ε) λαμβάνει μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζημιών μικρής κλίμακας εάν από την καθυστέρηση αποκατάστασης δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για την επαρκή υδροδότηση της κοινότητας, ενημερώνοντας εγγράφως για το λόγο αυτόν τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ,
  στ) μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού και συνεργάζεται γι’ αυτό με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου,
  ζ) μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και συνεργάζεται με τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου,
  η) μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου της κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες για την παράταση ταφής και την ανακομιδή οστών, 
  θ) καταγράφει τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και έχει την ευθύνη της ομάδας πυρασφάλειας της κοινότητας. Για την κατάρτιση του σχεδίου πρόληψης πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του δήμου, ενώ, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων αντιμετώπισης πυρκαγιών ή φυσικών καταστροφών τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών,
  ι) είναι υπεύθυνο για την προστασία της δημοτικής περιουσίας στα όρια της κοινότητας και έχει καθήκον να αναφέρει αμελλητί στον δήμαρχο ή στον αρμόδιο αντιδήμαρχο ζημίες ή προσβολές των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του δήμου,
  ια) μέλη του συμβουλίου της κοινότητας συμμετέχουν στη διοίκηση κληροδοτήματος με έδρα την κοινότητα που ασκούν τα καθήκοντά τους, στις περιπτώσεις που προβλέπεται, σύμφωνα με το ν. 2539/1997 ή την πράξη σύστασής του, η συμμετοχή μελών τοπικού συμβουλίου ή μελών του δημοτικού συμβουλίου δήμου ο οποίος καταργείται με τον παρόντα νόμο, 
  ιβ) στις περιπτώσεις όπου ο δήμος είναι ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας, σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 2 και την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), προτείνει, ως προς την κοινότητα, τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες, καθώς και τους χώρους στάθμευσης οχημάτων. Οι αποφάσεις του συμβουλίου της κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το δημοτικό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμε νων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.
  ιγ) προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινότητας.

  ιδ) αποφασίζει για την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής. (παρ.1 άρθρο 83 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 84 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την παρ. 7 και την περίπτ. ε’ της παρ. 9 του άρθρου 5 του Ν.4623/19)

   

  Σε συνεργασία με τον τυχόν ορισμένο κατά τόπο αρμόδιο αντιδήμαρχο, καλεί τους κατοίκους και τους φορείς της κοινότητας, τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος σε συνέλευση. (άρθρο 85 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 87 του Ν.4555/18

Προέδροι Τοπικών Συμβουλίων

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
1ΑγγελιδάκηςΣπύροςΠρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Γρηγοριάς
2ΒολακάκηςΝικόλαοςΠρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Σίβα
3ΓιαμπουλάκηςΒασίλειοςΠρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Περίου
4ΘεωδοράκηςΓεώργιοςΠρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Φανερωμένης
5ΚακουλάκηςΓεώργιοςΠρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μοίρων
6ΚαμπουράκηςΔημήτριοςΠρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Ρουφά
7ΚαργάκηςΓεώργιοςΠρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βοριζίων
8ΚουτεντάκηςΓεώργιοςΠρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Καμάρων
9ΚουτσάκηςΜιχαήλΠρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Πηγαϊδακίων
10ΚτιστάκηςΙωάννηςΠρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Καστελλίου
11ΛαμπροπούλουΕλένηΠρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Γαλιάς
12ΜανουσάκηςΧαρίδημοςΠρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Καμηλαρίου
13Μαυράκης ΜιχαήλΠρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μαγαρικαρίου
14ΜαυρογιαννάκηςΚωνσταντίνοςΠρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κλήματος
15ΞενογιαννάκηςΜάρκοςΠρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βώρων
16ΠαπαδάκηΑναστασίαΠρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κουσέ
17ΠαπαδογιαννάκηςΜάρκοςΠρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Ζαρού
18ΠωλιουδάκηςΑνδρέαςΠρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Πόμπιας
19ΡινακάκηςΓεώργιοςΠρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αληθινής
20ΣελιανάκηςΑντώνιοςΠρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Λαγολιού
21ΣτρατηδάκηςΙωάννηςΠρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Σκούρβουλων
22ΤαμπακάκηςΕμμανουήλΠρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μορονίου
23ΚοκαράκηςΧαρίλαοςΠρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Τυμπακίου
24ΤσικνάκηςΜατθαίοςΠρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Πετροκεφαλίου
25ΧαριτάκηςΜίνωαςΠρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αντισκαρίου
26ΧιωτάκηςΝικόλαοςΠρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Πιτσιδίων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Στο Δήμο Φαιστού αποτελείται από έξι Δημοτικούς Συμβούλους, από τους οποίους οι τρείς ανήκουν στην πλειοψηφούσα παράταξη και οι υπόλοιποι τρείς στις παρατάξεις της μειοψηφίας.

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρόεδρος
Νικολιδάκης Γρηγόριος (Δήμαρχος)

Αντιπρόεδρος
Καργάκης Νικόλαος

Τακτικά Μέλη

 • Φασομυτάκης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος
 • Σκαντζάκης Ιπποκράτης, Αντιδήμαρχος
 • Νικολακάκης Ιωάννης
 • Μαθιουδάκης Ιωάννης
 • Πετρακογιώργη – Ανυφαντάκη Μαρία

Αναπληρωματικά Μέλη

 • Κωνσταντουλάκης Αντώνιος, Αντιδήμαρχος
 • Τζαγκαράκης Αντώνιος
 • Καμπουράκης Σάββας
 • Ρομπογιαννάκης Αχιλλέας

Η θητεία της επιτροπής ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2022.
Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπή έχει οριστεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Φαιστού Κοσμαδάκη Μαρία.

Οι αποφάσεις της επιτροπής αναρτώνται στο Διαύγεια και συγκεκριμένα εδώ

Στοιχεία Επικοινωνίας 

 • Γραμματέας Επιτροπής: Κοσμαδάκη Μαρία
 • Τηλέφωνο: 2892340 202
 • e-mail: info@moires.gov.gr

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Στο Δήμο Φαιστού αποτελείται από έξι Δημοτικούς Συμβούλους, από τους οποίους οι τρεις ανήκουν στην πλειοψηφούσα παράταξη και οι υπόλοιποι τρεις στις παρατάξεις της μειοψηφίας.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Πρόεδρος
Νικολιδάκης Γρηγόριος (Δήμαρχος)

Αντιπρόεδρος
…. 

Τακτικά Μέλη

 • Νεονάκης Ευάγγελος
 • Θεοδωράκης Γεώργιος
 • Μαθιουδάκης Ιωάννης
 • Πετρακογιώργη  – Ανυφαντάκη Μαρία

Αναπληρωματικά Μέλη

 • Σκαντζάκης Ιπποκράτης
 • Καρανδινός Στυλιανός
 • Καμπουράκης Σάββας
 • Ρομπογιαννάκης Αχιλλέας

Έκτακτα Μέλη

 • Αρμουράκη – Ροδουσάκη Βασιλεία
 • Κωνσταντουλάκης Αντώνιος

Η θητεία της επιτροπής ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2022 και ολοκληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου 2023.
Οι αποφάσεις της επιτροπής αναρτώνται στο Διαύγεια και συγκεκριμένα εδώ

Στοιχεία Επικοινωνίας 

 • Γραμματέας Επιτροπής:  Μουλιανάκη Αγάπη
 • Τηλέφωνο: 2892340 252
 • e-mail: sxolikesepitropes@0466.syzefxis.gov.gr

Σχετικά Αρχεία

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο