Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

Πρόσκληση Σύγκλησης 6ης 2023 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΠληροφορίες: Στυλ.ΤζωρτζακάκηςΤηλεφ: 2892.340233 Μοίρες 31-03-2023Αριθμ.  Πρωτ.: 3660 ΠΡΟΣ1. κ. Δήμαρχο, Αντιδημάρχους -Δημοτικούς Συμβούλους.2. Προέδρους Κοινοτήτων.3. Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Πρόσκληση Σύγκλησης 6ης 2023 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη  04-04-2023 και ώρα 19:00 που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, σύμφωνα με […]

ΑΡ.ΑΠΟΦ.76/2023.Έγκριση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Φαιστού, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Θέμα: ΑΡ.ΑΠΟΦ.76/2023.Έγκριση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Φαιστού, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ημ/νια: 31/03/2023 14:36:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΡΠΑ0ΩΗ1-Φ5Χ

Προμήθεια φυτωρίων για τον εμπλουτισμό του πρασίνου στον οικισμό Τυμπακίου_22SYMV011874490_Οριστική Παραλαβή_Εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 160 του ν.3463/2006_Κ.Δ.Κ.

Θέμα: Προμήθεια φυτωρίων για τον εμπλουτισμό του πρασίνου στον οικισμό Τυμπακίου_22SYMV011874490_Οριστική Παραλαβή_Εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 160 του ν.3463/2006_Κ.Δ.Κ.
Ημ/νια: 31/03/2023 13:24:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΔΥΩΗ1-4Τ9

Αποφ. 02/2023 με Θέμα: “ Άποψη Συμβουλίου σχετικά με τον αγωγό απορροής όμβριων υδάτων στην ιδιοκτησία της Σεβαστάκη Φωτεινής και την καταπάτηση δημοτικού δρόμου “.

Θέμα: Αποφ. 02/2023 με Θέμα: “ Άποψη Συμβουλίου σχετικά με τον αγωγό απορροής όμβριων υδάτων στην ιδιοκτησία της Σεβαστάκη Φωτεινής και την καταπάτηση δημοτικού δρόμου “.
Ημ/νια: 31/03/2023 13:12:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘΥ2ΩΗ1-Β96

ΑΡ.ΑΠΟΦ.73/2023.Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη θέση Βαρδαλή ή Βρύσες Δ.Ε. Ζαρού Δήμου.

Θέμα: ΑΡ.ΑΠΟΦ.73/2023.Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη θέση Βαρδαλή ή Βρύσες Δ.Ε. Ζαρού Δήμου.
Ημ/νια: 31/03/2023 12:19:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΡΛΩΗ1-6ΑΖ

Υποέργο 1: Αποκατάσταση του κτιρίου και εργασίες διαμόρφωσης σε εκθεσιακό χώρο

Θέμα: Υποέργο 1: Αποκατάσταση του κτιρίου και εργασίες διαμόρφωσης σε εκθεσιακό χώρο
Ημ/νια: 31/03/2023 11:34:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 6Ω9ΥΩΗ1-ΝΓΡ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ)
Ημ/νια: 31/03/2023 11:29:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧΟΩΩΗ1-3ΕΑ

ΑΡ.ΑΠΟΦ.68/2023.Κατάρτιση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του 1ου υποέργου «Αποκατάσταση του κτιρίου και εργασίες διαμόρφωσης σε εκθεσιακό χώρο» της πράξης «Εκθεσιακός χώρος για το πέρασμα της αλιείας σε διαδοχικές χρονικές περιόδους μέχρι και σήμερα στην Κοινότητα Πιτσιδίων Δήμου Φαιστού» εκτιμώμενης αξίας 68.491,55 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) – συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού

Θέμα: ΑΡ.ΑΠΟΦ.68/2023.Κατάρτιση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του 1ου υποέργου «Αποκατάσταση του κτιρίου και εργασίες διαμόρφωσης σε εκθεσιακό χώρο» της πράξης «Εκθεσιακός χώρος για το πέρασμα της αλιείας σε διαδοχικές χρονικές περιόδους μέχρι και σήμερα στην Κοινότητα Πιτσιδίων Δήμου Φαιστού» εκτιμώμενης αξίας 68.491,55 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) – συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού
Ημ/νια: 31/03/2023 11:25:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙ4ΜΩΗ1-87Ψ

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο