Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ Α’ ΔΟΣΗΣ 2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ

Θέμα: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ Α’ ΔΟΣΗΣ 2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ
Ημ/νια: 14/03/2024 16:08:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 9ΕΙ7ΩΗ1-ΤΞΕ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ Α’ ΔΟΣΗΣ 2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ

Θέμα: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ Α’ ΔΟΣΗΣ 2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ
Ημ/νια: 14/03/2024 15:48:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΚ4ΩΗ1-Κ9Σ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ Α’ ΔΟΣΗΣ 2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ

Θέμα: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ Α’ ΔΟΣΗΣ 2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ
Ημ/νια: 14/03/2024 15:25:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: Ρ4Θ9ΩΗ1-211

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ Π. – ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΟΙΡΩΝ Δ.ΦΑΙΣΤΟΥ

Θέμα: ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ Π. – ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΟΙΡΩΝ Δ.ΦΑΙΣΤΟΥ
Ημ/νια: 14/03/2024 15:05:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΧΥΩΗ1-ΔΚ3

ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ Π. – ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΟΙΡΩΝ Δ.ΦΑΙΣΤΟΥ

Θέμα: ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ Π. – ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΟΙΡΩΝ Δ.ΦΑΙΣΤΟΥ
Ημ/νια: 14/03/2024 14:58:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΚΟΩΗ1-ΚΚ3

ΑΡ.60/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:Έγκριση του ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Μελέτης: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 6ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ».

Θέμα: ΑΡ.60/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:Έγκριση του ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Μελέτης: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 6ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ».
Ημ/νια: 14/03/2024 12:59:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: Ρ6ΤΚΩΗ1-ΘΛΞ

ΑΡ 60/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:Έγκριση του ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Μελέτης: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 6ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ».

Θέμα: ΑΡ 60/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:Έγκριση του ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Μελέτης: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 6ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ».
Ημ/νια: 14/03/2024 11:26:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΝΣΩΗ1-Σ28

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο