Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

ΑΡ.ΑΠΟΦ.201/2023.Αποδοχή χρηματοδότησης για την καταβολή της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους Δήμων της χώρας, οι οποίοι συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών εκλογών της 21ης ΜΑΪΟΥ 2023 – 24η τροποποίηση προϋπολογισμού 2023,εισήγηση στο δημοτικό Συμβούλιο

Θέμα: ΑΡ.ΑΠΟΦ.201/2023.Αποδοχή χρηματοδότησης για την καταβολή της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους Δήμων της χώρας, οι οποίοι συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών εκλογών της 21ης ΜΑΪΟΥ 2023 – 24η τροποποίηση προϋπολογισμού 2023,εισήγηση στο δημοτικό Συμβούλιο
Ημ/νια: 24/07/2023 08:28:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘ0ΧΩΗ1-4ΧΥ

ΑΡ.ΑΠΟΦ.200/2023.Αποδοχή χρηματοδότησης για την προμήθεια εμβολίων & λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψη τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον ν.4830/2021 – Φιλόδημος ΙΙ – 23η τροποποίηση προϋπολογισμού 2023,εισήγηση στο δημοτικό Συμβούλιο.

Θέμα: ΑΡ.ΑΠΟΦ.200/2023.Αποδοχή χρηματοδότησης για την προμήθεια εμβολίων & λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψη τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον ν.4830/2021 – Φιλόδημος ΙΙ – 23η τροποποίηση προϋπολογισμού 2023,εισήγηση στο δημοτικό Συμβούλιο.
Ημ/νια: 24/07/2023 08:18:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧΠΤΩΗ1-ΘΧ9

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΈΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

Θέμα: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΈΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ
Ημ/νια: 21/07/2023 09:49:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 6Ρ69ΩΗ1-2ΨΟ

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο