Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ & ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 2023 ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ

Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ & ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 2023 ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ
Ημ/νια: 21/02/2024 10:34:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 9ΨΞΣΩΗ1-0ΕΦ

Πληρωμή οφειλής για τη Συντήρηση ανελκυστήρα δημοτικού καταστήματος Μοιρών_Δαπάνη ήσσονος αξίας

Θέμα: Πληρωμή οφειλής για τη Συντήρηση ανελκυστήρα δημοτικού καταστήματος Μοιρών_Δαπάνη ήσσονος αξίας
Ημ/νια: 20/02/2024 15:11:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 63ΑΒΩΗ1-ΟΥ1

Προμήθεια ενός Ηλεκτρικού SUV_Σύμβαση με ΑΔΑΜ: 23SYMV012550598 2023-04-06_ΤΜΗΜΑ 8 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”)

Θέμα: Προμήθεια ενός Ηλεκτρικού SUV_Σύμβαση με ΑΔΑΜ: 23SYMV012550598 2023-04-06_ΤΜΗΜΑ 8 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”)
Ημ/νια: 20/02/2024 14:56:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 9Λ9ΤΩΗ1-ΖΓΜ

Επιβολή προστίμου ανέγερσης και διατήρησης της με α/α 2/2024 έκθεσης αυτοψίας ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Επιβολή προστίμου ανέγερσης και διατήρησης της με α/α 2/2024 έκθεσης αυτοψίας
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ημ/νια: 20/02/2024 12:35:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡ9ΔΩΗ1-393

Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών , εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών που έχουν προκύψει στο Δήμο μας

Θέμα: Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών , εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών που έχουν προκύψει στο Δήμο μας
Ημ/νια: 20/02/2024 09:11:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 63ΚΛΩΗ1-ΧΦΠ

αρ.αποφ.29/2024 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου «Ανάπλαση πλατείας Δασκαλογιάννη στις Μοίρες.

Θέμα: αρ.αποφ.29/2024 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου «Ανάπλαση πλατείας Δασκαλογιάννη στις Μοίρες.
Ημ/νια: 20/02/2024 08:39:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 626ΘΩΗ1-ΗΒΩ

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο