Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

Απόφαση 739/2024 Δημάρχου έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση των υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης της πολυσύχναστης παραλίας Καταλυκής – Κόκκινου Πύργου του Δήμου Φαιστού για το έτος 2024.

Θέμα: Απόφαση 739/2024 Δημάρχου έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση των υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης της πολυσύχναστης παραλίας Καταλυκής – Κόκκινου Πύργου του Δήμου Φαιστού για το έτος 2024.
Ημ/νια: 14/06/2024 11:49:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓ62ΩΗ1-ΚΟΕ

ΑΡ.ΑΠΟΦ.148/2024 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ :Ανάκληση της υπ’αρ. 112/2024(ΑΔΑ: 9Ξ79ΩΗ1-Ω9Ξ) απόφασης Δημοτικής Επιτροπής, αναφορικά για την έγκριση του 1ου πρακτικού αποσφράγισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ» και λήψη νέας.

Θέμα: ΑΡ.ΑΠΟΦ.148/2024 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ :Ανάκληση της υπ’αρ. 112/2024(ΑΔΑ: 9Ξ79ΩΗ1-Ω9Ξ) απόφασης Δημοτικής Επιτροπής, αναφορικά για την έγκριση του 1ου πρακτικού αποσφράγισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ» και λήψη νέας.
Ημ/νια: 14/06/2024 09:04:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 948ΡΩΗ1-ΟΒ4

Θέμα 1ο: «Παραχώρηση μιας αίθουσας του κοινοτικού καταστήματος Βοριζίων για την κάλυψη των αναγκών του Σύλλογου Συνεργασία Κτηνοτρόφων Νομού Ηρακλείου>>. Θέμα 2ο: « Χρήση δημοτικού σκοπευτηρίου Ζαρού>>.

Θέμα: Θέμα 1ο: «Παραχώρηση μιας αίθουσας του κοινοτικού καταστήματος Βοριζίων για την κάλυψη των αναγκών του Σύλλογου Συνεργασία Κτηνοτρόφων Νομού Ηρακλείου>>.

Θέμα 2ο: « Χρήση δημοτικού σκοπευτηρίου Ζαρού>>.
Ημ/νια: 13/06/2024 14:32:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 629ΔΩΗ1-Ν48

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 75/2024 Δ.Σ. Αίτηση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»

Θέμα: ΑΡ.ΑΠΟΦ. 75/2024 Δ.Σ. Αίτηση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»
Ημ/νια: 13/06/2024 11:50:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΔΙΩΗ1-ΞΩΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 74/2024 Δ.Σ. Συμπλήρωση της υπ’αριθμ 2892023 απόφασης του Δ.Σ Σήμανση και Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (μόνιμα μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας) εντός σχεδίου Πόλεως Μοιρών

Θέμα: ΑΡ.ΑΠΟΦ. 74/2024 Δ.Σ. Συμπλήρωση της υπ’αριθμ 2892023 απόφασης του Δ.Σ Σήμανση και Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (μόνιμα μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας) εντός σχεδίου Πόλεως Μοιρών
Ημ/νια: 13/06/2024 11:43:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΗΓΩΗ1-8ΞΧ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 73/2024 Δ.Σ. Έγκριση για τη συμμετοχή στην υπό σύσταση Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας με την επωνυμία «ΑΡΧΑΙΑ ΓΟΡΤΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και έγκριση του Σχεδίου Καταστατικού αυτής.

Θέμα: ΑΡ.ΑΠΟΦ. 73/2024 Δ.Σ. Έγκριση για τη συμμετοχή στην υπό σύσταση Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας με την επωνυμία «ΑΡΧΑΙΑ ΓΟΡΤΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και έγκριση του Σχεδίου Καταστατικού αυτής.
Ημ/νια: 13/06/2024 11:34:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΑΖΩΗ1-Υ62

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 72/2024 Δ.Σ. Ορισμός εκπροσώπου του, Δήμου Φαιστού στη Τακτική Γενική συνέλευση) της , εταιρείας ΞΕΝΙΑ ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε.ΟΤΑ

Θέμα: ΑΡ.ΑΠΟΦ. 72/2024 Δ.Σ. Ορισμός εκπροσώπου του, Δήμου Φαιστού στη Τακτική Γενική συνέλευση) της , εταιρείας ΞΕΝΙΑ ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε.ΟΤΑ
Ημ/νια: 13/06/2024 11:29:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΩ3ΩΗ1-ΙΟΧ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 71/2024 Δ.Σ. Έγκριση αντικατάστασης αρδευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Μορονίου θέση «Καμαράκι» της Δ.Ε. Ζαρού Δήμου Φαιστού

Θέμα: ΑΡ.ΑΠΟΦ. 71/2024 Δ.Σ. Έγκριση αντικατάστασης αρδευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Μορονίου θέση «Καμαράκι» της Δ.Ε. Ζαρού Δήμου Φαιστού
Ημ/νια: 13/06/2024 11:18:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 98ΘΔΩΗ1-Ζ28

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο