Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

Αμοιβή Ιατρού Εργασίας & Τεχνικού Ασφαλείας_Σύμβαση με ΑΔΑΜ: 23SYMV013626111 (Περίοδος: 3η & 4η Δόση)

Θέμα: Αμοιβή Ιατρού Εργασίας & Τεχνικού Ασφαλείας_Σύμβαση με ΑΔΑΜ: 23SYMV013626111 (Περίοδος: 3η & 4η Δόση)
Ημ/νια: 27/02/2024 12:53:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: Ρ69ΚΩΗ1-Ζ49

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ”

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ”
Ημ/νια: 27/02/2024 08:20:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘ8ΚΩΗ1-ΧΟΣ

αποφαση δημαρχου 270/2024. « ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 2056/30/12/2023 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01-01-2024 ΕΩΣ 31-12-2024 ».

Θέμα: αποφαση δημαρχου 270/2024. « ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 2056/30/12/2023 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01-01-2024 ΕΩΣ 31-12-2024 ».
Ημ/νια: 26/02/2024 15:08:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΙ6ΩΗ1-Ζ0Φ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΠΔ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΈΤΟΣ 2023-2024

Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΠΔ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΈΤΟΣ 2023-2024
Ημ/νια: 26/02/2024 13:37:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΡΚΛ5ΩΗ1-6ΟΣ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΠΔ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΈΤΟΣ 2023-2024

Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΠΔ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΈΤΟΣ 2023-2024
Ημ/νια: 26/02/2024 13:43:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: Ψ421ΩΗ1-ΨΔΔ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟΥ ΚΆΛΥΨΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟΥ ΚΆΛΥΨΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Ημ/νια: 26/02/2024 10:25:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 960ΚΩΗ1-ΖΔΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟΥ ΚΆΛΥΨΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟΥ ΚΆΛΥΨΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Ημ/νια: 26/02/2024 10:32:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΒΑΩΗ1-7Ν5

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΟΙΡΩΝ-28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Θέμα: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΟΙΡΩΝ-28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Ημ/νια: 26/02/2024 10:16:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 62ΟΛΩΗ1-ΚΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΑΠ ΠΟΣΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 26/2/24

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΑΠ ΠΟΣΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 26/2/24
Ημ/νια: 26/02/2024 09:26:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: Ψ65ΡΩΗ1-Ω1Π

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο