Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΑΠ ΠΟΣΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 26/2/24

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΑΠ ΠΟΣΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 26/2/24
Ημ/νια: 26/02/2024 09:26:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: Ψ65ΡΩΗ1-Ω1Π

Αποφ. 02/2024 με Θέμα:« Απόψεις- προτάσεις σχετικά με τα τιμολόγια ύδρευσης και αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού για το Ζαρό ».

Θέμα: Αποφ. 02/2024 με Θέμα:« Απόψεις- προτάσεις σχετικά με τα τιμολόγια ύδρευσης και αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού για το Ζαρό ».
Ημ/νια: 23/02/2024 13:37:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: Ρ15ΧΩΗ1-2ΝΧ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ, ΖΑΡΟΥ»

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ, ΖΑΡΟΥ»
Ημ/νια: 23/02/2024 12:06:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 9ΞΣ1ΩΗ1-569

ΗΛΕΜΕΤΡΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ, ΖΑΡΟ

Θέμα: ΗΛΕΜΕΤΡΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε.
ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ, ΖΑΡΟ
Ημ/νια: 23/02/2024 12:16:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9ΨΝΩΗ1-ΔΤΦ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΟΧ1 2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δίκαιου ορισμένου χρόνου.

Θέμα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΟΧ1 2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δίκαιου ορισμένου χρόνου.
Ημ/νια: 23/02/2024 08:48:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 6Ζ69ΩΗ1-4ΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1 2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δίκαιου ορισμένου χρόνου.

Θέμα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1 2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δίκαιου ορισμένου χρόνου.
Ημ/νια: 23/02/2024 08:51:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 60ΥΨΩΗ1-8ΥΨ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1 2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δίκαιου ορισμένου χρόνου.

Θέμα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1 2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δίκαιου ορισμένου χρόνου.
Ημ/νια: 23/02/2024 08:54:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 9Β5ΡΩΗ1-ΛΦΦ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΟΧ1 2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δίκαιου ορισμένου χρόνου.

Θέμα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΟΧ1 2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δίκαιου ορισμένου χρόνου.
Ημ/νια: 23/02/2024 08:56:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 67ΣΦΩΗ1-Α1Μ

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο