Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

ΑΡ.ΑΠΟΦ.140/2023.Μεταφορά πιστώσεων από τους ΚΑΕ 15.6041.0001 & 15.6054.0001 στους ΚΑΕ 15.6011 & 15.6051 λόγω μονιμοποίησης των εργαζομένων στο πρόγραμμα «βοήθεια στο σπίτι» – 10η τροποποίηση προϋπολογισμού 2023 ,εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.

Θέμα: ΑΡ.ΑΠΟΦ.140/2023.Μεταφορά πιστώσεων από τους ΚΑΕ 15.6041.0001 & 15.6054.0001 στους ΚΑΕ 15.6011 & 15.6051 λόγω μονιμοποίησης των εργαζομένων στο πρόγραμμα «βοήθεια στο σπίτι» – 10η τροποποίηση προϋπολογισμού 2023 ,εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.
Ημ/νια: 01/06/2023 10:50:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣ7ΜΩΗ1-ΧΚ5

ΑΡ.ΠΑΟΦ.150/2023.Την έγκριση για την μετάβαση Δημάρχου κ. Νικολιδάκη Γρηγορίου, Αντιδημάρχου κ. Φασομυτάκη Ιωάννη στην Αθήνα.

Θέμα: ΑΡ.ΠΑΟΦ.150/2023.Την έγκριση για την μετάβαση Δημάρχου κ. Νικολιδάκη Γρηγορίου, Αντιδημάρχου κ. Φασομυτάκη Ιωάννη στην Αθήνα.
Ημ/νια: 01/06/2023 10:20:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖ3ΥΩΗ1-ΟΝΓ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΣΑΠ) ΑΡ.ΑΠ. 821/2023

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΣΑΠ)
ΑΡ.ΑΠ. 821/2023
Ημ/νια: 01/06/2023 09:57:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3ΗΡΩΗ1-5Ω9

ΑΡ.ΑΠΟΦ.149/2023.Κατάρτιση «Μητρώου Εργοληπτών του Δήμου Φαιστού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που προκύπτουν από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές».

Θέμα: ΑΡ.ΑΠΟΦ.149/2023.Κατάρτιση «Μητρώου Εργοληπτών του Δήμου Φαιστού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που προκύπτουν από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές».
Ημ/νια: 01/06/2023 09:53:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝΞΞΩΗ1-3Β0

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΛΙΕΣ
Ημ/νια: 01/06/2023 09:41:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΙΕΩΗ1-7ΣΘ

ΑΡ.ΑΠΟΦ.135/2023.Την εκπροσώπηση του Δήμου Φαιστού στο Α΄Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου την 8η Ιουνίου 2023 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο

Θέμα: ΑΡ.ΑΠΟΦ.135/2023.Την εκπροσώπηση του Δήμου Φαιστού στο Α΄Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου την 8η Ιουνίου 2023 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο
Ημ/νια: 31/05/2023 14:18:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 6Φ3ΙΩΗ1-ΖΣΟ

ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΕΛ) ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ

Θέμα: ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΕΛ) ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ
Ημ/νια: 31/05/2023 13:38:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΔ6ΩΗ1-5ΓΝ

Αποφ. 04/2023 με Θέμα: “ Καθαρισμός αγροτικών δρόμων της Κοινότητας Ζαρού με το grader του Δήμου Φαιστού“.

Θέμα: Αποφ. 04/2023 με Θέμα: “ Καθαρισμός αγροτικών δρόμων της Κοινότητας Ζαρού με το grader του Δήμου Φαιστού“.
Ημ/νια: 31/05/2023 13:22:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΡΒΝΑΩΗ1-Η6Β

Αποφ. 05/2023 με Θέμα: “ Εύρεση χώρων για δωρεάν δεντροφύτευση από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΑΖΑ” .

Θέμα: Αποφ. 05/2023 με Θέμα: “ Εύρεση χώρων για δωρεάν δεντροφύτευση από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΑΖΑ” .
Ημ/νια: 31/05/2023 13:25:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 6577ΩΗ1-1ΜΜ

Περίληψη Διακήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών και σύμμεικτων απορριμμάτων Δήμου Φαιστού», συνολικού προϋπολογισμού 1.045.642,40 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (Εκτιμώμενη Αξία: 843.260,00 € και Φ.Π.Α. 24% 202.382,40 €).

Θέμα: Περίληψη Διακήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών και σύμμεικτων απορριμμάτων Δήμου Φαιστού», συνολικού προϋπολογισμού 1.045.642,40 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (Εκτιμώμενη Αξία: 843.260,00 € και Φ.Π.Α. 24% 202.382,40 €).
Ημ/νια: 31/05/2023 13:26:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΚΕΩΗ1-ΚΓΓ

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο