Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

Επείγουσες μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας & αποκατάστασης κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 6ης Απριλίου 2019 στη Δ.Ε. ΖΑΡΟΥ του Δήμου Φαιστού – 21SYMV009478942 – 4ος Λογαριασμός

Θέμα: Επείγουσες μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας & αποκατάστασης κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 6ης Απριλίου 2019 στη Δ.Ε. ΖΑΡΟΥ του Δήμου Φαιστού – 21SYMV009478942 – 4ος Λογαριασμός
Ημ/νια: 13/06/2024 09:49:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΣΣΩΗ1-ΕΤΖ

Επείγουσες μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας & αποκατάστασης κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 6ης Απριλίου 2019 στη Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ του Δήμου Φαιστού – 21SYMV009483402 – 4ος Λογαριασμός

Θέμα: Επείγουσες μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας & αποκατάστασης κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 6ης Απριλίου 2019 στη Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ του Δήμου Φαιστού – 21SYMV009483402 – 4ος Λογαριασμός
Ημ/νια: 13/06/2024 09:12:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 94ΒΙΩΗ1-Ε6Ξ

Επείγουσες μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας & αποκατάστασης κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 6ης Απριλίου 2019 στη Δ.Ε. ΜΟΙΡΩΝ (δυτικά) του Δήμου Φαιστού – 21SYMV009718496 – 3ος Λογαριασμός

Θέμα: Επείγουσες μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας & αποκατάστασης κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 6ης Απριλίου 2019 στη Δ.Ε. ΜΟΙΡΩΝ (δυτικά) του Δήμου Φαιστού – 21SYMV009718496 – 3ος Λογαριασμός
Ημ/νια: 12/06/2024 15:39:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 9Φ2ΔΩΗ1-ΓΨΚ

ΑΡ.ΑΠΟΦ.144/2024 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:Διάθεση υπαλλήλων για τον ορισμό επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων, προμηθειών, παραλαβής αντικειμένου και συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών και επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών μέσω ΕΣΗΔΗΣ, εκμίσθωσης παραχώρησης χώρων και ακινήτων με πλειοδοτικό διαγωνισμό, του έτους 2024 για την ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

Θέμα: ΑΡ.ΑΠΟΦ.144/2024 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:Διάθεση υπαλλήλων για τον ορισμό επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων, προμηθειών, παραλαβής αντικειμένου και συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών και επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών μέσω ΕΣΗΔΗΣ, εκμίσθωσης παραχώρησης χώρων και ακινήτων με πλειοδοτικό διαγωνισμό, του έτους 2024 για την ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.
Ημ/νια: 12/06/2024 15:10:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: Ρ482ΩΗ1-ΞΑΥ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗΣΙΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΕ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙ, ΚΑΜΑΡΕΣ & ΜΟΙΡΕΣ ΤΟΥ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ

Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗΣΙΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΕ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙ, ΚΑΜΑΡΕΣ & ΜΟΙΡΕΣ ΤΟΥ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ
Ημ/νια: 12/06/2024 11:06:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 68ΜΕΩΗ1-1ΔΡ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗΣΙΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΕ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙ, ΚΑΜΑΡΕΣ & ΜΟΙΡΕΣ ΤΟΥ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ

Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗΣΙΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΕ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙ, ΚΑΜΑΡΕΣ & ΜΟΙΡΕΣ ΤΟΥ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ
Ημ/νια: 12/06/2024 10:24:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΜΧΩΗ1-5Χ6

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΣΕ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙ, ΚΑΜΑΡΕΣ ΚΑΙ ΜΟΙΡΕΣ ΤΟΥ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ

Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΣΕ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙ, ΚΑΜΑΡΕΣ ΚΑΙ ΜΟΙΡΕΣ ΤΟΥ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ
Ημ/νια: 12/06/2024 09:50:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΜΘΩΗ1-Α7Α

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο