Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΠΔ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ 4/3/24 ΈΩΣ ΚΑΙ 2/5/24

Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΠΔ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ 4/3/24 ΈΩΣ ΚΑΙ 2/5/24
Ημ/νια: 24/05/2024 15:39:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 9Ψ5ΨΩΗ1-Φ2Ι

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων), μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, (του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016) για τη σύμβαση προμήθειας με τίτλο «Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου Πόμπιας», συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 € (Καθαρό Ποσό: 161.260,00 €, στρογγυλ. 37,60€ και Φ.Π.Α. 24% 38.740,00 €).

Θέμα: Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων), μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, (του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016) για τη σύμβαση προμήθειας με τίτλο «Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου Πόμπιας», συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 € (Καθαρό Ποσό: 161.260,00 €, στρογγυλ. 37,60€ και Φ.Π.Α. 24% 38.740,00 €).
Ημ/νια: 24/05/2024 14:45:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΦΟΩΗ1-ΞΧΑ

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 15 % ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΟΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΑΠ (Μάρτιος 2024) – ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΟΣ Χ.Ε. 294/24

Θέμα: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 15 % ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΟΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΑΠ (Μάρτιος 2024) – ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΟΣ Χ.Ε. 294/24
Ημ/νια: 24/05/2024 11:03:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 67ΩΕΩΗ1-ΣΘΘ

Απόφαση ανάθεσης για τη σύναψη σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Τακτικός έλεγχος από ορκωτό ελεγκτή λογιστή των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση έτους 2022» του Δήμου Φαιστού» ΑΡ.ΑΠ. 637/2024

Θέμα: Απόφαση ανάθεσης για τη σύναψη σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Τακτικός έλεγχος από ορκωτό ελεγκτή λογιστή των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση έτους 2022» του Δήμου Φαιστού»
ΑΡ.ΑΠ. 637/2024
Ημ/νια: 24/05/2024 10:57:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΑΖΩΗ1-ΠΤ1

Προμήθεια τροφίμων για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Φαιστού (Τμήμα 2 της Διακήρυξης_Προϊόντα Αρτοποιίας) Σύμβαση: 24SYMV014344207_Απευθείας Ανάθεση των Άγονων Τμημάτων της Δημόσιας Σύμβασης “Προμήθεια Τροφίμων για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Φαιστού” (Τμηματική Παραλαβή)

Θέμα: Προμήθεια τροφίμων για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Φαιστού (Τμήμα 2 της Διακήρυξης_Προϊόντα Αρτοποιίας) Σύμβαση: 24SYMV014344207_Απευθείας Ανάθεση των Άγονων Τμημάτων της Δημόσιας Σύμβασης “Προμήθεια Τροφίμων για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Φαιστού” (Τμηματική Παραλαβή)
Ημ/νια: 24/05/2024 09:42:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 9Κ44ΩΗ1-7ΦΕ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΑΠ ΠΟΣΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 24/5/24

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΑΠ ΠΟΣΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 24/5/24
Ημ/νια: 24/05/2024 09:08:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΝ4ΩΗ1-ΚΣΛ

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο