Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

Εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά χώρων στην Κοινότητα Τυμπακίου του Δήμου Φαιστού με τη χρήση της πάγιας προκαταβολής

Θέμα: Εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά χώρων στην Κοινότητα Τυμπακίου του Δήμου Φαιστού με τη χρήση της πάγιας προκαταβολής
Ημ/νια: 03/10/2023 10:31:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΩΡΩΗ1-ΟΧΚ

ΠΛΗΡΩΜΗ 2ης ΔΟΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ν.4152/13 ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΦΚΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ Δ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΣΕ 24 ΔΟΣΕΙΣ (3412/5-9-23 ΑΙΤΗΣΗ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ & 5241/5-9-23 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΚΑ)

Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ 2ης ΔΟΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ν.4152/13 ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΦΚΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ Δ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΣΕ 24 ΔΟΣΕΙΣ (3412/5-9-23 ΑΙΤΗΣΗ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ & 5241/5-9-23 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΚΑ)
Ημ/νια: 02/10/2023 15:01:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΡΦΠΝΩΗ1-ΒΟΜ

ΠΛΗΡΩΜΗ 1ης ΔΟΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ν.4152/13 ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΦΚΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ Δ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΣΕ 24 ΔΟΣΕΙΣ (3412/5-9-23 ΑΙΤΗΣΗ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ & 5241/5-9-23 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΚΑ)

Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ 1ης ΔΟΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ν.4152/13 ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΦΚΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ Δ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΣΕ 24 ΔΟΣΕΙΣ (3412/5-9-23 ΑΙΤΗΣΗ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ & 5241/5-9-23 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΚΑ)
Ημ/νια: 02/10/2023 14:54:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘΤΧΩΗ1-Ω9Ν

ΠΛΗΡΩΜΗ 2ης ΔΟΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ν.4152/13 ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΦΚΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ Δ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΣΕ 24 ΔΟΣΕΙΣ (3412/5-9-23 ΑΙΤΗΣΗ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ & 5241/5-9-23 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΚΑ)

Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ 2ης ΔΟΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ν.4152/13 ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΦΚΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ Δ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΣΕ 24 ΔΟΣΕΙΣ (3412/5-9-23 ΑΙΤΗΣΗ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ & 5241/5-9-23 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΚΑ)
Ημ/νια: 02/10/2023 14:55:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΡΒ5ΓΩΗ1-ΗΓΟ

ΠΛΗΡΩΜΗ 3ης ΔΟΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ν.4152/13 ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΦΚΑ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Δ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΕ 24 ΔΟΣΕΙΣ (3356/31-8-23 ΑΙΤΗΣΗ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ & 5184/31-8-23 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΚΑ)

Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ 3ης ΔΟΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ν.4152/13 ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΦΚΑ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Δ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΕ 24 ΔΟΣΕΙΣ (3356/31-8-23 ΑΙΤΗΣΗ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ & 5184/31-8-23 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΚΑ)
Ημ/νια: 02/10/2023 14:30:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 9ΠΓΜΩΗ1-50Ι

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο