Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ

Ο Δήμος Φαιστού Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αξιολόγηση μελέτης, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ, με εκτιμώμενη συνολική αξία 2.000.000,00 €.

 

Previous Εργασίες καθαριότητας & ευπρεπισμού των κοινόχρηστων χώρων στην Κοινότητα Πιτσιδίων του Δήμου Φαιστού με τη χρήση της πάγιας προκαταβολής

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο