Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

ΑΡ.ΑΠΟΦ.183/2023.Δημιουργία νέου ΚΑΕ για την ηλεκτροδότηση σντλητικού συγκροτήματος στην Τ.Κ. Αντισκαρίου θέση ¨Σκάλα το Ρυάκι ¨– 22ή τροποποίηση προϋπολογισμού 2023 , εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.

Θέμα: ΑΡ.ΑΠΟΦ.183/2023.Δημιουργία νέου ΚΑΕ για την ηλεκτροδότηση σντλητικού συγκροτήματος στην Τ.Κ. Αντισκαρίου θέση ¨Σκάλα το Ρυάκι ¨– 22ή τροποποίηση προϋπολογισμού 2023 , εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.
Ημ/νια: 07/07/2023 14:27:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΑ8ΩΗ1-7ΩΥ

ΑΡ.ΑΠΟΦ.182/2023 Δημιουργία νέου ΚΑΕ για την επαύξηση ισχύος ηλεκτρικής παροχής 2ου Δημοτικού σχολείου Μοιρών – 21ή τροποποίηση προϋπολογισμού 2023 , εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.

Θέμα: ΑΡ.ΑΠΟΦ.182/2023 Δημιουργία νέου ΚΑΕ για την επαύξηση ισχύος ηλεκτρικής παροχής 2ου Δημοτικού σχολείου Μοιρών – 21ή τροποποίηση προϋπολογισμού 2023 , εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.
Ημ/νια: 07/07/2023 14:22:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓ3ΟΩΗ1-ΝΞΧ

Επείγοντα Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας&Αποκατάστασης Ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 6ης Απριλίου 2019 στη Δ.Ε.Τυμπακίου του Δήμου Φαιστού_22SYMV010267852 (Με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ.2γ του Ν.4412/2016) (3ος Λογαριασμός)

Θέμα: Επείγοντα Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας&Αποκατάστασης Ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 6ης Απριλίου 2019 στη Δ.Ε.Τυμπακίου του Δήμου Φαιστού_22SYMV010267852 (Με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ.2γ του Ν.4412/2016) (3ος Λογαριασμός)
Ημ/νια: 07/07/2023 14:26:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 96ΤΩΩΗ1-ΝΞΓ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΑΠ ΠΟΣΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 7/7/23

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΑΠ ΠΟΣΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 7/7/23
Ημ/νια: 07/07/2023 09:07:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩΚΓΩΗ1-ΥΓΗ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ & ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023 ΈΩΣ & ΙΟΥΝΙΟΣ 2023

Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ & ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023 ΈΩΣ & ΙΟΥΝΙΟΣ 2023
Ημ/νια: 06/07/2023 14:23:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΡΚ6ΛΩΗ1-ΟΒΥ

Απόφαση ανάθεσης για την υπηρεσία με τίτλο “Ανάπλαση Ηρώου Σκουρβούλων” – Αρ. Αποφ. 1066/2023

Θέμα: Απόφαση ανάθεσης για την υπηρεσία με τίτλο “Ανάπλαση Ηρώου Σκουρβούλων” – Αρ. Αποφ. 1066/2023
Ημ/νια: 06/07/2023 12:33:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 60ΝΕΩΗ1-9Ρ7

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο