Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 Δ.Ε. ΜΟΙΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (άρθρο 32 παρ.2.περ.α’ του Ν.4412/2016 (Σύμβαση:22SYMV011305234/26-10-2022 Συνολική αξία:483.659,52€) (Εκδίδεται βάσει των διατάξεων των άρθρων 158 & 160 του ν.3463/2006_Κ.Δ.Κ.)

Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 Δ.Ε. ΜΟΙΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (άρθρο 32 παρ.2.περ.α’ του Ν.4412/2016 (Σύμβαση:22SYMV011305234/26-10-2022 Συνολική αξία:483.659,52€) (Εκδίδεται βάσει των διατάξεων των άρθρων 158 & 160 του ν.3463/2006_Κ.Δ.Κ.)
Ημ/νια: 18/04/2024 17:56:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΠΛΩΗ1-ΙΩΑ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (άρθρο 32 παρ.2.περ.α’ του Ν.4412/2016 (Σύμβαση:22SYMV011305234/26-10-2022 Συνολική αξία:483.659,52€) (Εκδίδεται βάσει των διατάξεων των άρθρων 158 & 160 του ν.3463/2006_Κ.Δ.Κ.)

Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (άρθρο 32 παρ.2.περ.α’ του Ν.4412/2016 (Σύμβαση:22SYMV011305234/26-10-2022 Συνολική αξία:483.659,52€) (Εκδίδεται βάσει των διατάξεων των άρθρων 158 & 160 του ν.3463/2006_Κ.Δ.Κ.)
Ημ/νια: 18/04/2024 16:41:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 98ΣΕΩΗ1-ΦΨΕ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 Δ.Ε. ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (άρθρο 32 παρ.2.περ.α’ του Ν.4412/2016 (Σύμβαση:22SYMV011305234/26-10-2022 Συνολική αξία:483.659,52€) (Εκδίδεται βάσει του αρ.45 Ν.5099/2024_Παράταση Προθεσμίας παρ.1 του άρθρου 160 του Ν.3463/06)

Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 Δ.Ε. ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (άρθρο 32 παρ.2.περ.α’ του Ν.4412/2016 (Σύμβαση:22SYMV011305234/26-10-2022 Συνολική αξία:483.659,52€) (Εκδίδεται βάσει του αρ.45 Ν.5099/2024_Παράταση Προθεσμίας παρ.1 του άρθρου 160 του Ν.3463/06)
Ημ/νια: 18/04/2024 11:35:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 91ΡΑΩΗ1-ΛΒ6

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΩΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Θέμα: ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΩΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Ημ/νια: 18/04/2024 10:25:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΒ6ΩΗ1-ΤΤ5

Επείγοντα έργα ασφαλτοστρώσεων κατεστραμμένων οδοστρωμάτων του Δημοτικού Οδικού Δικτύου του Δήμου Φαιστού

Θέμα: Επείγοντα έργα ασφαλτοστρώσεων κατεστραμμένων οδοστρωμάτων του Δημοτικού Οδικού Δικτύου του Δήμου Φαιστού
Ημ/νια: 18/04/2024 10:10:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠ9ΜΩΗ1-51Γ

ΘΕΜΑ: Επιβολή προστίμου ανέγερσης και διατήρησης της με α/α 17/2024 έκθεσης αυτοψίας ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: ΘΕΜΑ: Επιβολή προστίμου ανέγερσης και διατήρησης της με α/α 17/2024 έκθεσης αυτοψίας
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ημ/νια: 18/04/2024 07:48:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: Ψ77ΛΩΗ1-ΔΥΑ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΈΔΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΈΔΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ
Ημ/νια: 17/04/2024 14:16:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 9Β5ΧΩΗ1-0ΦΓ

ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΝ Καβαλαράκη χρήστο υπάλληλο του Δήμου Φαιστού, κατηγορίας ΠΕ, Κλάδου Διοικητικού Οικονομικού με Α΄ βαθμό (προϊστάμενος διεύθυνσης Διοικητικών ), ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΤΑ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΝ Καβαλαράκη χρήστο υπάλληλο του Δήμου Φαιστού, κατηγορίας ΠΕ, Κλάδου Διοικητικού Οικονομικού με Α΄ βαθμό (προϊστάμενος διεύθυνσης Διοικητικών ), ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΤΑ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ημ/νια: 17/04/2024 13:58:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: Ψ666ΩΗ1-ΑΧΔ

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο