Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

ΑΡ.ΑΠΟΦ.83/2024 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Έγκριση παραλαβής μελέτης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: «Επείγουσες μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάσταση κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 6ης Απρίλιου 2019 στη Δ.Ε. Μοιρών (Ανατολικά) του Δήμου Φαιστού».

Θέμα: ΑΡ.ΑΠΟΦ.83/2024 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Έγκριση παραλαβής μελέτης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: «Επείγουσες μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάσταση κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 6ης Απρίλιου 2019 στη Δ.Ε. Μοιρών (Ανατολικά) του Δήμου Φαιστού».
Ημ/νια: 19/04/2024 14:12:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΡΙΘΤΩΗ1-ΨΒ6

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ NISSAN MOTOR (ΦΟΡΤΗΓΟ) ΜΕ ΑΡ.ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΚΗΗ4017 ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ (Εκδίδεται βάσει των διατάξεων των άρθρων 158 & 160 του ν.3463/2006_Κ.Δ.Κ.)

Θέμα: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ NISSAN MOTOR (ΦΟΡΤΗΓΟ) ΜΕ ΑΡ.ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΚΗΗ4017 ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ (Εκδίδεται βάσει των διατάξεων των άρθρων 158 & 160 του ν.3463/2006_Κ.Δ.Κ.)
Ημ/νια: 19/04/2024 14:09:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 6Χ24ΩΗ1-7ΧΦ

Προμήθεια τροφίμων για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Φαιστού (Τμήμα 4 της Διακήρυξης_Είδη Οπωροπωλείου)_Σύμβαση:24SYMV014427183_Απευθείας Ανάθεση των Άγονων Τμημάτων της Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο “Προμήθεια Τροφίμων για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Φαιστού (Τμηματική Παραλαβή) (Εκδίδεται βάσει των διατάξεων των άρθρων 158 & 160 του ν.3463/2006_Κ.Δ.Κ.)

Θέμα: Προμήθεια τροφίμων για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Φαιστού (Τμήμα 4 της Διακήρυξης_Είδη Οπωροπωλείου)_Σύμβαση:24SYMV014427183_Απευθείας Ανάθεση των Άγονων Τμημάτων της Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο “Προμήθεια Τροφίμων για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Φαιστού (Τμηματική Παραλαβή) (Εκδίδεται βάσει των διατάξεων των άρθρων 158 & 160 του ν.3463/2006_Κ.Δ.Κ.)
Ημ/νια: 19/04/2024 12:26:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 9Ζ6ΣΩΗ1-ΑΚΦ

ΑΡ.ΑΠΟΦ.63/2024 ΔΗΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:Έγκριση της με αρ.9/2024 μελέτης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΜΠΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ» – καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου και των όρων του διαγωνισμού καθώς και των μελών της επιτροπής διαγωνισμού.

Θέμα: ΑΡ.ΑΠΟΦ.63/2024 ΔΗΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:Έγκριση της με αρ.9/2024 μελέτης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΜΠΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ» – καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου και των όρων του διαγωνισμού καθώς και των μελών της επιτροπής διαγωνισμού.
Ημ/νια: 19/04/2024 12:24:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 9Χ59ΩΗ1-Ρ8Ο

Προμήθεια τροφίμων για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Φαιστού (Τμήμα 1& Υποτμήμα 1.1 Διακήρυξης)_Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 παρ. 2α του Ν.4412/2016_Σύμβαση με ΑΔΑΜ:23SYMV013720870 2023-11-07 (Τμηματική Παραλαβή)

Θέμα: Προμήθεια τροφίμων για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Φαιστού (Τμήμα 1& Υποτμήμα 1.1 Διακήρυξης)_Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 παρ. 2α του Ν.4412/2016_Σύμβαση με ΑΔΑΜ:23SYMV013720870 2023-11-07 (Τμηματική Παραλαβή)
Ημ/νια: 19/04/2024 11:33:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: Ψ8Μ1ΩΗ1-ΦΜ1

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΈΞΟΔΑ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΈΔΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Θέμα: ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΈΞΟΔΑ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΈΔΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ημ/νια: 19/04/2024 10:39:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 9ΘΟ7ΩΗ1-ΧΤΗ

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο