Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

ΑΡ.ΑΠΟΦ.7/2024 ΔΚ ΠΟΜΠΙΑΣ:Αυτοψία και σύναξη τεχνικής έκθεσης από την δ/νση τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού για την επισκευή και συντήρηση του αγροτικού ιατρείου Πόμπιας

Θέμα: ΑΡ.ΑΠΟΦ.7/2024 ΔΚ ΠΟΜΠΙΑΣ:Αυτοψία και σύναξη τεχνικής έκθεσης από την δ/νση τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού για την επισκευή και συντήρηση του αγροτικού ιατρείου Πόμπιας
Ημ/νια: 22/07/2024 15:28:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΡΩΟΑΩΗ1-9ΛΜ

Συντήρηση και επισκευή των μεταφορικών μέσων του δήμου Φαιστού (τμήματα 3, 4, 5 & 6 της διακήρυξης) – σύμβαση με ΑΔΑΜ 24SYMV014278678 – Τμηματική Παραλαβή

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή των μεταφορικών μέσων του δήμου Φαιστού (τμήματα 3, 4, 5 & 6 της διακήρυξης) – σύμβαση με ΑΔΑΜ 24SYMV014278678 – Τμηματική Παραλαβή
Ημ/νια: 22/07/2024 13:46:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 689ΔΩΗ1-Γ4Φ

Εργασίες Συντήρησης – Τεχνικής Υποστήριξης Λογισμικού Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου/ΣΗΔΕ, Μισθοδοσίας, Διαχείρισης Προσωπικού, Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων & Συστήματος διαχείρισης Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Θέμα: Εργασίες Συντήρησης – Τεχνικής Υποστήριξης Λογισμικού Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου/ΣΗΔΕ, Μισθοδοσίας, Διαχείρισης Προσωπικού, Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων & Συστήματος διαχείρισης Δημοτικής Βιβλιοθήκης
Ημ/νια: 22/07/2024 13:02:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔΣ9ΩΗ1-Ξ3Η

Απόφαση ανάθεσης για Εργασίες Συντήρησης και ανανέωσης αδειών χρήσης συστημάτων ασφαλείας – Προστασίας Η/Υ και Δικτύων

Θέμα: Απόφαση ανάθεσης για Εργασίες Συντήρησης και ανανέωσης αδειών χρήσης συστημάτων ασφαλείας – Προστασίας Η/Υ και Δικτύων
Ημ/νια: 22/07/2024 10:25:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 9ΞΡΟΩΗ1-ΦΚ1

Απόφαση ανάθεσης για την υπηρεσία Εργασίες Συντήρησης – Τεχνικής υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού Διαχείρισης Έργων και Μελετών

Θέμα: Απόφαση ανάθεσης για την υπηρεσία Εργασίες Συντήρησης – Τεχνικής υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού Διαχείρισης Έργων και Μελετών
Ημ/νια: 22/07/2024 10:29:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥ3ΧΩΗ1-Ο9Ξ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΈΞΟΔΑ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΈΔΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ Γ.

Θέμα: ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΈΞΟΔΑ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΈΔΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ Γ.
Ημ/νια: 19/07/2024 15:09:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨ0ΦΩΗ1-ΛΡΚ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΈΞΟΔΑ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΈΔΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ Γ.

Θέμα: ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΈΞΟΔΑ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΈΔΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ Γ.
Ημ/νια: 19/07/2024 14:49:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 60Ρ9ΩΗ1-ΦΗΗ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΈΞΟΔΑ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΈΔΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ Γ. & ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗ Α.

Θέμα: ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΈΞΟΔΑ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΈΔΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ Γ. & ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗ Α.
Ημ/νια: 19/07/2024 15:01:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΣΛΩΗ1-Ι7Γ

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο