Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

Δαπάνη για τα ετήσια μνημόσυνα στη μνήμη των πεσόντων της Μάχης Κρήτης (προμήθεια στεφάνων) στην Τ.Κ.Τυμπακίου

Θέμα: Δαπάνη για τα ετήσια μνημόσυνα στη μνήμη των πεσόντων της Μάχης Κρήτης (προμήθεια στεφάνων) στην Τ.Κ.Τυμπακίου
Ημ/νια: 04/10/2023 09:41:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΩΓΩΗ1-ΟΟΗ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ
Ημ/νια: 04/10/2023 09:06:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΤΨΩΗ1-Λ8Ψ

Δαπάνη για ετήσια μνημόσυνα πεσόντων για την 82η Μάχης Κρήτης (ηχητική κάλυψη) στην Τ.Κ.Τυμπακίου

Θέμα: Δαπάνη για ετήσια μνημόσυνα πεσόντων για την 82η Μάχης Κρήτης (ηχητική κάλυψη) στην Τ.Κ.Τυμπακίου
Ημ/νια: 03/10/2023 15:04:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: Ψ7ΥΥΩΗ1-Ν86

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Κ.ΠΥΡΓΟΥ ΑΡ.ΑΠ. 1642/2023

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Κ.ΠΥΡΓΟΥ
ΑΡ.ΑΠ. 1642/2023
Ημ/νια: 03/10/2023 14:41:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΗ8ΩΗ1-1ΑΠ

ΕΝΤΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Αρ.ΠΡΑΞΗΣ 23/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Αρ.ΠΡΑΞΗΣ 23/2023
Ημ/νια: 03/10/2023 13:08:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦΤ8ΩΗ1-ΓΤ4

ΕΝΤΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Αρ.ΠΡΑΞΗΣ 24/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Αρ.ΠΡΑΞΗΣ 24/2023
Ημ/νια: 03/10/2023 13:10:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΡΩΘ1ΩΗ1-Λ15

ΕΝΤΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Αρ.ΠΡΑΞΗΣ 22/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Αρ.ΠΡΑΞΗΣ 22/2023
Ημ/νια: 03/10/2023 13:01:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 91ΔΙΩΗ1-ΞΨ2

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο