Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

«Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του χρόνου έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ.4 του Β.Δ. 28 Μαρτ./15 Απρ. 1957 «Περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων»(ΦΕΚ Α΄60)

Θέμα: «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του χρόνου έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ.4 του Β.Δ. 28 Μαρτ./15 Απρ. 1957 «Περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων»(ΦΕΚ Α΄60)
Ημ/νια: 18/07/2024 14:49:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΡΗ21ΩΗ1-1Μ6

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΟΧ 4/2024. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-2025

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΟΧ 4/2024. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-2025
Ημ/νια: 18/07/2024 13:23:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 96ΠΞΩΗ1-Ι6Π

Εργασίες Συντήρησης – Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού Οικονομικής

Θέμα: Εργασίες Συντήρησης – Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού Οικονομικής
Ημ/νια: 18/07/2024 12:19:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 9ΜΨΞΩΗ1-Ω5Ζ

ΟΦΕΙΛΗ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΦΕΡΕ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΟ 1/1/23 ΈΩΣ 31-12-23

Θέμα: ΟΦΕΙΛΗ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΦΕΡΕ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΟ 1/1/23 ΈΩΣ 31-12-23
Ημ/νια: 18/07/2024 11:12:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΚΖΩΗ1-7ΑΛ

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο