Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O Πρόεδρος του ΔΣ της Δ.Ε.Π.Α.Φ AE, Προκηρύσσει δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία, με σφραγισμένες προσφορές. Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η υψηλότερη οικονομική προσφορά, για τη σύναψη σύμβασης Εκποίησης – Πώλησης δερμάτων. Ο Πρόεδρος Φιτσοδασκαλάκης Γεώργιος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016

1. Ο Δήμος Φαιστού Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΜΙΝΙ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΙΤΣΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ, με εκτιμώμενη συνολική αξία 125.000,00 €. 2. Το […]

«8η Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠ.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥΤηλ.: 2892340202Email:info@moires.gov.gr Μοίρες 27-03-2023Αριθμ.  Πρωτ.: 3386 ΠΡΟΣ:Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 1.Νικολιδάκης Γρηγόριος 2.Φασομυτάκης Ιωάννης 3.Καργάκης Νικόλαος 4.Σκαντζάκης Ιπποκράτης 5.Νικολακάκης Ιωάννης 6.Μαθιουδάκης Ιωάννης                          7.Πετρακογιώργη –Ανυφαντάκη  Μαρία                                               ΘΕΜΑ: «8η Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»      Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 31-03-2023 […]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016

1. Ο Δήμος Φαιστού Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΜΙΝΙ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΟΡΙΖΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ, με εκτιμώμενη συνολική αξία 125.000,00 €. 2. Το […]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Φαιστού Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό,μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίαμεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών και σύμμεικτων απορριμμάτων Δήμου Φαιστού», συνολικούπροϋπολογισμού 1.045.642,40 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (Εκτιμώμενη Αξία: 843.260,00 €και Φ.Π.Α. 24% 202.382,40 €). Ο Δήμαρχος Φαιστού Νικολιδάκης Γρηγόριος

Πρόσκληση Σύγκλησης 5ης 2023 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ          ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πληροφορίες: Στυλ.ΤζωρτζακάκηςΤηλεφ: 2892.340233 Μοίρες 24-03-2023Αριθμ.  Πρωτ.: 3325 ΠΡΟΣ:Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 1. κ. Δήμαρχο, Αντιδημάρχους -Δημοτικούς Συμβούλους.2. Προέδρους Κοινοτήτων.3. Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Πρόσκληση Σύγκλησης 5ης 2023 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.   Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 30-03-2023 και ώρα 19:00 […]

7η προσκληση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠ.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                   ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ                                    Τηλ.: 2892340202Email:info@moires.gov.gr Μοίρες 24-03-2023Αριθμ.  Πρωτ.: 3289 ΠΡΟΣ:Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 1.Νικολιδάκης Γρηγόριος2.Φασομυτάκης Ιωάννης3.Καργάκης Νικόλαος4.Σκαντζάκης Ιπποκράτης5.Νικολακάκης Ιωάννης6.Μαθιουδάκης Ιωάννης7.Πετρακογιώργη –Ανυφαντάκη  Μαρία  […]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 1. ΓΕΝΙΚΑ α) Γενικός σημαιοστολισμός από το πρωί της 23ης μέχρι και τη δύση της 25ης Μαρτίου 2023. β) Φωταγώγηση καθ΄όλη τη διάρκεια του εορταστικού τριημέρου. Στην έδρα του Δήμου, στις Μοίρες, θα γίνει η κατάθεση στεφάνων από επισήμους […]

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο