Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

6ή Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2024-03-08

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή  08-03-2024 και ώρα 19:30 που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΣΕ PDF ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής No4 (01 Μαρτίου 2024)

Σας προκαλούμε  σε έκτακτη συνεδρίαση την 01-03-2024  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:30 που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 5056/2023, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα, που αναγράφονται παρακάτω:΄ […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: «Προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών ύδρευσης Δ.Ε Tυμπακίου, Ζαρού»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Φαιστού προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), σύμφωνα με τις διατάξεις πού διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147), για την […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: «Εκπόνηση μελετών για την χωροθέτηση καταδυτικού πάρκου Δήμου Φαιστού»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δήμος Φαιστού Κρήτης προκηρύσσει με την “ανοιχτή διαδικασία” του άρθρου 27 του ν.4412/2016 το έργο: «Εκπόνηση μελετών για την χωροθέτηση καταδυτικού πάρκου Δήμου Φαιστού» με κωδικό ΟΠΣ 5189728 με προϋπολογισμό 74.177,02 Ευρώ [συμπεριλαμβανομένων: απρόβλεπτα(15%) και ΦΠΑ(24%)]. Περιλαμβάνεται η εκπόνηση Χωροταξικής Μελέτης, Οικονομικής Μελέτης, Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης, Λιμενικής Μελέτης,  Τοπογραφικής Μελέτης, Γεωτεχνικής Μελέτης και Περιβαλλοντικής […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ: “ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 2056/30/12/2023 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ”

Τροποποιούμε την 2056/30/12/2023 προηγουμένη απόφαση περί ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Φαιστού και εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου, για την περίοδο από 01-01-2024 έως 31-12-2024, ως εξής: Στις καθ΄ ύλην αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αλεξάκη Γεωργίου του Ιωάννη, Προστίθεται επιπλέον: Η αρμοδιότητα της οργάνωσης και λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων του Δήμου Φαιστού. Εξουσιοδοτείται ο Αντιδήμαρχος για την υπογραφή κάθε […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: «Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων περιοχής πλατείας αγοράς Mοιρων-28ης Οκτωβρίου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Φαιστού προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), σύμφωνα με τις διατάξεις πού διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147), για την […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: “Φεστιβάλ Ματάλων”

Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού πλησιάζει και τα Μάταλα προετοιμάζονται να υποδεχτούν και φέτος πλήθος κόσμου κατά το τριήμερο 5, 6, & 7 Ιουλίου. Για 11η χρονιά, ο θεσμός που καθιερώθηκε από την αγάπη του κόσμου, το Matala Beach Festival, υπόσχεται ξανά στιγμές μοναδικές, στιγμές μαγείας και ξεγνοιασιάς, στιγμές από εκείνη τη δεκαετία όπου […]

Πίνακες συμμετεχόντων, κατάταξης, απορριπτέων καθώς και προσληπτέων για κωδικό θέσης 101 της υπ αριθμ. ΣΟΧ 01-2024 Προκήρυξής του Δήμου Φαιστού.

Ο Δήμος Φαιστού δημοσιεύει τους πίνακες συμμετεχόντων, κατάταξης, απορριπτέων καθώς και προσληπτέων για κωδικό θέσης 101 της υπ. αριθμ. ΣΟΧ 01-2024 προκήρυξής του Δήμου Φαιστού. Πίνακας Κατάστασης Συμμετεχόντων ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΣΕ PDF ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ Πίνακας Κατάστασης Αποκλεισθέντων ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΣΕ PDF ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ Πίνακας Κατάταξης ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΣΕ PDF ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ Πίνακας Κατάστασης Προσληπτέων ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΣΕ PDF ΤΟΝ […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: «Επείγοντα έργα αποκατάστασης οδοστρωμάτων του δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Φαιστού»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Φαιστού προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), σύμφωνα με τις διατάξεις πού διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147), για την […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ 1ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Σας προσκαλούμε στην 1η ειδική συνεδρίασή λογοδοσίας της δημοτικής αρχής, την Πέμπτη 29-02-2024 και ώρα 18:30 που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και τις διατάξεις του άρθρου 67Α παρ.1 ν. 3852/2010 όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του ν. 5056/2023 Όποιος  Δημοτικός Σύμβουλος […]

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο