Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

20.6054 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΥΠΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ 55-67 ΕΤΩΝ

Θέμα: 20.6054 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΥΠΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ 55-67 ΕΤΩΝ
Ημ/νια: 02/02/2024 09:27:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: Ψ40ΘΩΗ1-ΓΞΚ

20.6041 ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΥΠΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ 55-67 ΕΤΩΝ

Θέμα: 20.6041 ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΥΠΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ 55-67 ΕΤΩΝ
Ημ/νια: 02/02/2024 09:22:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 6Δ5ΜΩΗ1-Ε32

15.6054.0003 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΟΧ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.ΦΑΙΣΤΟΥ

Θέμα: 15.6054.0003 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΟΧ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.ΦΑΙΣΤΟΥ
Ημ/νια: 02/02/2024 09:14:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΘΨΩΗ1-Ζ1Σ

15.6041.0003 ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΟΧ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.ΦΑΙΣΤΟΥ

Θέμα: 15.6041.0003 ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΟΧ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.ΦΑΙΣΤΟΥ
Ημ/νια: 02/02/2024 09:09:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 6Λ9ΣΩΗ1-ΣΤΕ

15.6041.0002 ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ

Θέμα: 15.6041.0002 ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ
Ημ/νια: 01/02/2024 13:25:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΘΕΩΗ1-ΤΨ1

15.6054.0002 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ

Θέμα: 15.6054.0002 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ
Ημ/νια: 01/02/2024 13:30:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 996ΚΩΗ1-ΗΝ0

15.6041.0002 ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ & ΚΔΑΠ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ

Θέμα: 15.6041.0002 ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ & ΚΔΑΠ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ
Ημ/νια: 01/02/2024 13:13:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΡΒΘΙΩΗ1-ΝΥΥ

15.6054.0002 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ & ΚΔΑΠ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ

Θέμα: 15.6054.0002 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ & ΚΔΑΠ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ
Ημ/νια: 01/02/2024 13:19:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΖ3ΩΗ1-Ω1Χ

60.6041.0001 ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ IANOYAΡΙΟΥ 2024 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ

Θέμα: 60.6041.0001 ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ IANOYAΡΙΟΥ 2024 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ
Ημ/νια: 01/02/2024 12:58:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 9ΡΤΦΩΗ1-9Υ1

60.6054.0001 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ IANOYAΡΙΟΥ 2024 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ

Θέμα: 60.6054.0001 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ IANOYAΡΙΟΥ 2024 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ
Ημ/νια: 01/02/2024 13:04:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 9ΛΚΓΩΗ1-ΡΚ8

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο