Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

Συντήρηση αρδευτικών γεωτρήσεων Δ. Φαιστού (Τ.Κ. Αντισκαρίου Θέση “Τρυπητά”)_Απευθείας Ανάθεση μέσω ΕΣΗΔΗΣ_ΣΑΕ:ΝΑ255_ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ: 22SYMV011683503_1ος Λογαριασμός

Θέμα: Συντήρηση αρδευτικών γεωτρήσεων Δ. Φαιστού (Τ.Κ. Αντισκαρίου Θέση “Τρυπητά”)_Απευθείας Ανάθεση μέσω ΕΣΗΔΗΣ_ΣΑΕ:ΝΑ255_ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ: 22SYMV011683503_1ος Λογαριασμός
Ημ/νια: 29/03/2023 11:51:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΨΘΩΗ1-ΦΥΖ

ΑΡ.ΑΠΟΦ.36/2023.Την έγκριση για την μετάβαση Δημάρχου κ. Νικολιδάκη Γρηγορίου, Αντιδημάρχου κ. Φασομυτάκη Ιωάννη στην Αθήνα.

Θέμα: ΑΡ.ΑΠΟΦ.36/2023.Την έγκριση για την μετάβαση Δημάρχου κ. Νικολιδάκη Γρηγορίου, Αντιδημάρχου κ. Φασομυτάκη Ιωάννη στην Αθήνα.
Ημ/νια: 29/03/2023 10:31:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 9ΕΛΛΩΗ1-ΔΑΦ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΠΔ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ 1ης ΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”

Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΠΔ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ 1ης ΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”
Ημ/νια: 29/03/2023 08:39:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥ9ΚΩΗ1-Β6Χ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΠΔ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ 1ης ΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”

Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΠΔ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ 1ης ΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”
Ημ/νια: 29/03/2023 08:46:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡ4ΩΩΗ1-ΩΣΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΜΙΝΙ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΙΤΣΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΜΙΝΙ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΙΤΣΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ
Ημ/νια: 28/03/2023 10:08:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗΚΜΩΗ1-Β5Υ

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε.” ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 21/2022 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ

Θέμα: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε.” ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 21/2022 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ
Ημ/νια: 28/03/2023 10:08:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΗΕΩΗ1-6Η7

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε.” ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 21/2022 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ

Θέμα: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε.” ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 21/2022 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ
Ημ/νια: 28/03/2023 09:58:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 99ΦΤΩΗ1-ΧΓΡ

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο