Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΑΠΟ ΕΞΥΠΝΟΥΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΤΟΥ

ο Δήμος Φαιστού, αποτελεί «μη κεντρικό Αναθέτων Φορέα» και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ). Κύριος του έργου είναι η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.).
Ο Διαγωνισμός αφορά την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΑΠΟ ΕΞΥΠΝΟΥΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΤΟΥ». Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει:
• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε αποδοτική λειτουργία Δεκαέξι χιλιάδων (16.000) έξυπνων μετρητών Κατανάλωσης (ΕΜΚ),
• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε αποδοτική λειτουργία Επικοινωνιακού Εξοπλισμού (Ε.Ε.).,
• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε αποδοτική λειτουργία δέκα (10) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Ποιότητας – Πίεσης (ΤΣΕΠΠ),
• Προμήθεια Φορητών Σταθμών Ελέγχου (ΦΣΕ),
• Προμήθεια, εγκατάσταση, ανάπτυξη και παραμετροποίησης λογισμικών και εφαρμογών Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ),
• Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας,
• Παράδοση υλικού τεκμηρίωσης και
• Δοκιμαστική λειτουργία.

Previous Προμήθεια αδρανών υλικών

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο