Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

Προμήθεια απορριμματοφόρου περιστρεφόμενου τυμπάνου

Ο Δήμαρχος Φαιστού προσκαλεί σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγουμένη δημοσίευση μετά τον άγονο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν την προσφορά τους για ανάδειξη αναδόχου του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρου περιστρεφόμενου τυμπάνου», με κριτήριο κατακύρωσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής και χωρίς τροποποίηση των όρων της υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 15052/15.11.2023 (23PROC013767456) αρχικής Διακήρυξης .

Η ανωτέρω διαδικασία θα διενεργηθεί με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με τη χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Πρόσκληση

Previous Προμήθεια σωλήνων PE 3ης γενιάς

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο