Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

Αποφάσεις 42ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Μοίρες, 30/12/2020 Στις Μοίρες  σήμερα, την 30-12-2020  και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε ΈΚΤΑΚΤΗ  συνεδρίαση  (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 16323/29-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη. Απ. Περιγραφή   1 Πρόσληψη προσωπικού  ( δυο ατόμων μέχρι 7 […]

Πρόσκληση Σύγκλησης 3ης 2022 Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 28-01-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 […]

Πρόσκληση Σύγκλησης 4ης 2022 Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 11-02-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, τις […]

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο