Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

ΑΡ.ΑΠΟΦ.110/2024. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ της Ε.Δ. του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Τ.Κ. ΚΑΜΗΛΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΤΣΙΔΙΩΝ», αποδοχή αιτιολόγησης ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς, ορισμός προσωρινού αναδόχου.

Θέμα: ΑΡ.ΑΠΟΦ.110/2024. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ της Ε.Δ. του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Τ.Κ. ΚΑΜΗΛΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΤΣΙΔΙΩΝ», αποδοχή αιτιολόγησης ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς, ορισμός προσωρινού αναδόχου.
Ημ/νια: 24/05/2024 08:47:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 96Ζ0ΩΗ1-4ΟΕ

ΑΡ.ΑΠΟΦ.111/2024 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών μειοδότη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ, ΖΑΡΟΥ» ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

Θέμα: ΑΡ.ΑΠΟΦ.111/2024 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών μειοδότη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ, ΖΑΡΟΥ» ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ
Ημ/νια: 24/05/2024 08:53:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦΨΡΩΗ1-ΣΣΛ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 67/2024 Δ.Σ. Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2021 του Δήμου Φαιστού, για υποβολή προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Θέμα: ΑΡ.ΑΠΟΦ. 67/2024 Δ.Σ. Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2021 του Δήμου Φαιστού, για υποβολή προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ημ/νια: 23/05/2024 12:41:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΡΩΜΤΩΗ1-ΡΞΒ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 65/2024 Δ.Σ. Προέλεγχος και έκθεση λογαριασμών εσόδων και εξόδων απολογισμού Δήμου Φαιστού Οικονομικού Έτους 2023; και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκρισή τους.

Θέμα: ΑΡ.ΑΠΟΦ. 65/2024 Δ.Σ. Προέλεγχος και έκθεση λογαριασμών εσόδων και εξόδων απολογισμού Δήμου Φαιστού Οικονομικού Έτους 2023; και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκρισή τους.
Ημ/νια: 23/05/2024 12:24:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 637ΒΩΗ1-7ΣΩ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 62/2024 Δ.Σ. Εκμίσθωση τμήματος πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Μορονίου & διαμορφούμενου τμήματος αύλειου χώρου.

Θέμα: ΑΡ.ΑΠΟΦ. 62/2024 Δ.Σ. Εκμίσθωση τμήματος πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Μορονίου & διαμορφούμενου τμήματος αύλειου χώρου.
Ημ/νια: 23/05/2024 12:33:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠ7ΣΩΗ1-ΘΔΝ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 64/2024 Δ.Σ. Δωρεάν παραχώρηση κολυμβητηρίου στην Μάταλα – Μονομετοχική Α.Ε

Θέμα: ΑΡ.ΑΠΟΦ. 64/2024 Δ.Σ. Δωρεάν παραχώρηση κολυμβητηρίου στην Μάταλα – Μονομετοχική Α.Ε
Ημ/νια: 23/05/2024 12:16:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: Ψ75ΙΩΗ1-ΡΩΟ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 63/2024 Δ.Σ. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο Σύλλογο ΑΡΧΕΛΩΝ για την τοποθέτηση ενημερωτικού σταθμού προστασίας της θαλάσσιας χελώνας..

Θέμα: ΑΡ.ΑΠΟΦ. 63/2024 Δ.Σ. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο Σύλλογο ΑΡΧΕΛΩΝ για την τοποθέτηση ενημερωτικού σταθμού προστασίας της θαλάσσιας χελώνας..
Ημ/νια: 23/05/2024 12:00:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΕ0ΩΗ1-82Γ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ & ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ – ΣΥΜΒΑΣΗ:22SYMV011305234

Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ & ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ – ΣΥΜΒΑΣΗ:22SYMV011305234
Ημ/νια: 22/05/2024 10:42:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 91Λ1ΩΗ1-5Β0

Απόφαση ανάθεσης για την υπηρεσία με τίτλο «Υποστήριξη διπλογραφικού & σύνταξη οικονομικών καταστάσεων 2023 Αρ.απ. 631/2024

Θέμα: Απόφαση ανάθεσης για την υπηρεσία με τίτλο «Υποστήριξη διπλογραφικού & σύνταξη οικονομικών καταστάσεων 2023
Αρ.απ. 631/2024
Ημ/νια: 22/05/2024 10:41:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΓ8ΩΗ1-7Β0

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο