Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

9η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
Τηλ: 2892340202
Email:info@moires.gov.gr

 


Μοίρες 07-04-2023
Αριθμ.  Πρωτ.: 3960

ΠΡΟΣ:                       

Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

  1.Νικολιδάκης Γρηγόριος

 2.Φασομυτάκης Ιωάννης

3.Καργάκης Νικόλαος

  4.Σκαντζάκης Ιπποκράτης

5.Νικολακάκης Ιωάννης

6.Μαθιουδάκης Ιωάννης

                 7.Πετρακογιώργη –Ανυφαντάκη  Μαρία                                               

ΘΕΜΑ: «9η Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

     Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 11-04-2023 , ημέρα Μ.Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ                                                                                     

1.Έγκριση 2ου πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για το έργο «Ανάπλαση πλατείας Αγ. Τίτου».

  1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:3.14 «Ολοκληρωμένη ανάπτυξη των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών -στήριξη τοπικών πρωτοβουλιών» με τίτλο «προμήθεια και εξοπλισμός συντήρησης κοινοτικού καταστήματος Μαγαρικαρίου».
  2. Την εκπροσώπηση από το Νομικό σύμβουλο του δήμου ενώπιον του Στ΄Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, στη συζήτηση της υπ’αριθμ. 2047/2022 αίτησης των Ε.Κ. κα Ε.Μ.η, την  08-05-2023  και σε κάθε τυχόν μετ’ αναβολή δικάσιμο
  3. Την αποδοχή συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς του Στ. Μ. (αμοιβή ναυαγοσωστικής κάλυψης)

                                Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                       Νικολιδάκης Γρηγόριος

Previous αρ.αποφ.415/2022.Την αποδοχή εξώδικου συμβιβασμού Δήμου Φαιστού με Μιχαήλ και Αντωνίου Παπαδάκη.

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο