Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

«8η Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
Τηλ.: 2892340202
Email:info@moires.gov.gr


Μοίρες 27-03-2023
Αριθμ.  Πρωτ.: 3386

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

1.Νικολιδάκης Γρηγόριος

2.Φασομυτάκης Ιωάννης

3.Καργάκης Νικόλαος

4.Σκαντζάκης Ιπποκράτης

5.Νικολακάκης Ιωάννης

6.Μαθιουδάκης Ιωάννης

                         7.Πετρακογιώργη –Ανυφαντάκη  Μαρία                                              

ΘΕΜΑ: «8η Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

     Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 31-03-2023 , ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

ΘΕΜΑΤΑ                                                                                   

 Έγκριση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Φαιστού, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                       Νικολιδάκης Γρηγόριος

Previous ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ <strong>κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016</strong>

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο