Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

6η Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής


1. Νικολιδάκης Γρηγόριος
2.Φασομυτάκης Ιωάννης
3.Καργάκης Νικόλαος
4.Σκαντζάκης Ιπποκράτης
5. Νικολακάκης Ιωάννης
6.Μαθιουδάκης Ιωάννης
7.Πετρακογιώργη –Ανυφαντάκη Μαρία

 

ΘΕΜΑ: «6 η Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»


Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 10-03-2023 , ημέρα Παρασκευή και ώρα
13:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το
άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.
Ο λόγος της έκτακτης συνεδρίασης είναι ότι υπάρχει προθεσμία δεκαπενθημέρου για
την συμπλήρωση των δικαιολογητικών σύμφωνα με την πράξη 73/2023 ελεγκτικού
συνεδρίου ΣΤ΄κλιμακίου.

ΘΕΜΑ

Συμπλήρωση του 1 ου πρακτικού αποσφράγισης ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ»,
σύμφωνα με την πράξη 73/2023 ελεγκτικού συνεδρίου
ΣΤ΄κλιμακίου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικολιδάκης Γρηγόριος

Previous Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου (οργάνωση – ολοκληρωμένη λειτουργία – εκπαίδευση προσωπικού του Δήμου)_22SYMV011724481_24.800,00€ (Τμηματική Παραλαβή)

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο