Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

4η Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Παρασκευή, 17 Φεβρουάριος 2023 14:28

 

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Νικολιδάκης Γρηγόριος
 2. Φασομυτάκης Ιωάννης
 3. Καργάκης Νικόλαος
 4. Σκαντζάκης Ιπποκράτης
 5. Νικολακάκης Ιωάννης
 6. Μαθιουδάκης Ιωάννης
 7. Πετρακογιώργη – Ανυφαντάκη Μαρία
 

ΘΕΜΑ: «4η Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»
 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 21-02-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις και τις αντικαταστάσεις).

 

ΘΕΜΑΤΑ

 1. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’αρ.25/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την καθορισμό των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «Προμήθεια Τροφίμων για τους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Φαιστού» σύμφωνα με το υπ’αρ. 497/8-2-2023 έγγραφο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.
 2. Έγκριση πρακτικού 1ου αξιολόγησης προσφορών για το έργο: «Αποκατάσταση Ζημιών από Θεομηνίες Νοεμβρίου 2019 στο Οδικό Δίκτυο του Δήμου Φαιστού».
 3. Έγκριση πρακτικού 1ου αξιολόγησης προσφορών για το έργο: «Ανάπλαση Πλατείας Αγ.Τίτου».
 4. Έγκριση πρακτικού 2ου αξιολόγησης προσφορών για το έργο: Διαμόρφωση Κύριων Εγκαταστάσεων Πρώην Στρατοπέδου «Τ/ΧΗ (ΠΖ)ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ».
 5. Έγκριση πρακτικού 2ου αποσφράγισης οικονομικών προσφορών ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Ενός Απορριμματοφόρου Περιστρεφόμενου Τυμπάνου».
 6. Αποδοχή Υποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης του Δήμου Φαιστού στο ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης στον Άξονα Προτεραιότητας 4.5 «οδικές υποδομές» με τίτλο «Χωματουργικές Εργασίες Δ.Κ. Τυμπακίου Δήμου Φαιστού».
 7. Αποδοχή Υποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης του Δήμου Φαιστού στο ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης στον Άξονα Προτεραιότητας 2.9 «Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος (μικρά φράγματα αρδευτικά δίκτυα ύδρευση-αποχέτευση,αντιπλημμυρικά κλπ)» με τίτλο «Προμήθεια Αρδευτικού Υλικού για την Γεώτρηση Τ.Κ. Αντισκαρίου».
 8. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύμβαση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Σκυροδέματος για Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας στην Τ.Κ. Γαλιάς» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ, εκτιμώμενης αξίας 64.516,13 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ή 80.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α., έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της 35/2022 Μελέτης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
 9. Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεων έτους 2019 του Δήμου Φαιστού, για υποβολή προς έγκριση στο δημοτικό Συμβούλιο.
 10. Έγκριση πρακτικού 3ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών μειοδότη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού & Ενημέρωση για την Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων».

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικολιδάκης Γρηγόριος

Previous Διανομή Προϊόντων ΤΕΒΑ την Δευτέρα 20/02/2023

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο