Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

3η Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Νικολιδάκης Γρηγόριος
 2. Φασομυτάκης Ιωάννης
 3. Καργάκης Νικόλαος
 4. Σκαντζάκης Ιπποκράτης
 5. Νικολακάκης Ιωάννης
 6. Μαθιουδάκης Ιωάννης
 7. Πετρακογιώργη –Ανυφαντάκη Μαρία

 

ΘΕΜΑ: «3η Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30-01-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

 1. Κατακύρωση – έγκριση πρακτικού ΙΙ διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση του Δρόμου Πρόσβασης στο Γήπεδο Γαλιάς».
 2. Έγκριση πρακτικού Ι αξιολόγησης προσφορών για το έργο «Διαμόρφωση Κύριων Εγκαταστάσεων Πρώην Στρατοπέδου ”Τ/ΧΗ (ΠΖ) ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ”».
 3. Την τροποποίηση και συμπλήρωση της 381/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά για την «προμήθεια Μ.Α.Π. Δήμου Φαιστού»,σύμφωνα με το υπ’αρ. 10391/18-1-2023 έγγραφο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.
 4. Αποδοχή υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Φαιστού στο ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης στον άξονα προτεραιότητας 4.8 «Οδική Ασφάλεια» με τίτλο «Καθαρισμός Δρόμων στην Τ.Κ. Βοριζίων Δήμου Φαιστού».
 5. Αποδοχή υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Φαιστού στο ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης στον άξονα προτεραιότητας 3.14: ολοκληρωμένη ανάπτυξη των αστικών,αγροτικών και παράκτιων περιοχών – στήριξη τοπικών πρωτοβουλιών με τίτλο «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για τις Ανάγκες Δημοτικών Κτιρίων».
 6. Την ανάθεση σε νομικό σύμβουλο για την ολοκλήρωση σύστασης και τη θέση λειτουργίας της δομής ψυχική υγείας.
 7. Έγκριση δαπάνης για την παράθεση γεύματος.
 8. Έγκριση μετακίνησης αιρετών στην Αθήνα.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικολιδάκης Γρηγόριος

Previous 2η Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο