Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

11η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                 
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ                                                                   
Τηλ.: 2892340202
Email:info@moires.gov.gr

 

 

Μοίρες 28-04-2023
Αριθμ.  Πρωτ.: 5017

ΠΡΟΣ:

                         

Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

1. Νικολιδάκης Γρηγόριος

2. Φασομυτάκης Ιωάννης

3. Καργάκης Νικόλαος

4. Σκαντζάκης Ιπποκράτης

5. Νικολακάκης Ιωάννης

6.Μαθιουδάκης Ιωάννης

7.Πετρακογιώργη –Ανυφαντάκη  Μαρία

                                 

ΘΕΜΑ: «11η Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

     Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 03-05-2023 , ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

ΘΕΜΑΤΑ                                                                                     

 1.  Έγκριση 1ου  πρακτικού  αξιολόγησης προσφορών για το έργο: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΜΙΝΙ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΜΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ».
 1. Έγκριση 1ου  πρακτικού  αξιολόγησης προσφορών για το έργο: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΜΙΝΙ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΙΒΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ»
 1. Έγκριση 1ου  πρακτικού  αξιολόγησης προσφορών για το έργο: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΜΙΝΙ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ»
 1. ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 0311 – ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ της ΚΥΑ 49039/25-7-22  – 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023   ,ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ .
 2. ΑΛΛΑΓΉ ΚΑΕ εσόδων 1313.0001 – τήρηση οδηγιών της ΚΥΑ 49039/25-7-22 – 4η τροποποίηση προϋπολογισμού 2023,    εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.
 1. Αλλαγή ΚΑΕ εσόδων για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ – 5η τροποποίηση προϋπολογισμού 2023,     εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.

              7.Ενίσχυση ΚΑΕ 10.6232 με τίτλο «ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» – 6η           τροποποίηση προϋπολογισμού 2023,     εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.

 1. Αποδοχή επιπλέον χρηματοδότησης για δράσεις πυροπροστασίας – 7η τροποποίηση προϋπολογισμού 2023,     εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.
 1. Αποδοχή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (κδαπ) – 8η τροποποίηση προϋπολογισμού 2023,    εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.  
 2. Συμμετοχή στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (σεμινάριο) των δημοτικών υπαλλήλων ΙΩΑΝΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ, ΑΓΛΑΪΑΣ ΖΩΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΓΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ με τον κατασταλτικό έλεγχο δαπανών σύμφωνα με τα νέα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα.
 1. Έγκριση της με αρ.17/2023 μελέτης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ» – καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου και των όρων του διαγωνισμού καθώς και των μελών της επιτροπής διαγωνισμού.

 

 1. Την τροποποίηση και συμπλήρωση της 40/2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά για « προμήθεια τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς Δήμου Φαιστού»

13.Έγκριση δαπανών τοπικών εκδηλώσεων μνήμης (ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙ-ΚΑΜΑΡΕΣ -ΜΟΙΡΕΣ)

 1. Έγκριση του π ρ α κ τ ι κ ο ύ ΙIΙ διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ «Τ/ΧΗ (ΠΖ) ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ».
 1. Την τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’αρ. 47/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΑΛΙΑΣ»
 1. Την τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’αρ. 51/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  «Έγκριση φακέλου δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ»
 1. Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεων έτους 2020 του Δήμου Φαιστού, για υποβολή προς έγκριση στο δημοτικό Συμβούλιο.
 1. Έγκριση 3ου πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Νοεμβρίου 2019 στο οδικό δίκτυο του δήμου Φαιστού-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.
 1. Έγκριση 2ου πρακτικού διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ανάπλαση οικισμού Ματάλων»-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.
 1. Κατάρτιση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του 1ου υποέργου «Αποκατάσταση του κτιρίου και εργασίες διαμόρφωσης σε εκθεσιακό χώρο» της πράξης «Εκθεσιακός χώρος για το πέρασμα της αλιείας σε διαδοχικές χρονικές περιόδους μέχρι και σήμερα στην Κοινότητα Πιτσιδίων Δήμου Φαιστού» εκτιμώμενης αξίας 68.491,55 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) – συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού
 1. Την έγκριση οριστικής παραλαβής της μελέτης      με τίτλο      «Σύνταξη μελέτης έργων διαχείρισης αστικών λυμάτων Βώρων και Φανερωμένης».
 1. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη θέση Βαρδαλή ή Βρύσες Δ.Ε. Ζαρού Δήμου Φαιστού.
 2. Αποδοχή δωρεάς , στην Κοινότητα Ρουφά.

24. Εξώδικο συμβιβασμό  του Δήμου Φαιστού με τον ΤΟΕΒ Β΄ ζώνης Μεσαράς.

                              

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                       Νικολιδάκης Γρηγόριος

Previous Διοργάνωση εκδηλώσεων ολοκαυτώματος Μαγαρικαρίου

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο