Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

10η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
Τηλ: 2892340202
Email:info@moires.gov.gr

 


Μοίρες 21-04-2023
Αριθμ.  Πρωτ.: 4527

ΠΡΟΣ:                       

Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

  1.Νικολιδάκης Γρηγόριος

 2.Φασομυτάκης Ιωάννης

3.Καργάκης Νικόλαος

  4.Σκαντζάκης Ιπποκράτης

5.Νικολακάκης Ιωάννης

6.Μαθιουδάκης Ιωάννης

                         7.Πετρακογιώργη –Ανυφαντάκη  Μαρία                                               

ΘΕΜΑ: « 10η Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

 

     Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 25-04-2023 , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ                                                                                     

 

 
  1. Αποδοχή ένταξης στο πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ», του Δήμου Φαιστού

 

  1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2.4 «ΠΡΟΛΗΨΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ με τίτλο «ένταξη έργων αποκατάστασης από καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις ,κατολισθήσεις κλπ) στο Δήμο Φαιστού.

 

  1. Αποδοχή υποβολής πρότασης με τίτλο «Αναβάθμιση και εμπλουτισμός υφιστάμενων περιπατητικών διαδρομών Δήμου Φαιστού» στο πλαίσιο της υπ’αριθ. πρωτ. 10936/30-01- 2023 πρόσκλησης του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) με τίτλο «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

                                

  1. Αποδοχή υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»

 

5. ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ Π. ΙΩΑΝ. (Γ.Α 1255/ΝΤΜ/199/2022).

                                Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                       Νικολιδάκης Γρηγόριος

Previous ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΩΡΩΝ-ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο