Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

1η Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 09-01-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης..

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Νικολιδάκης Γρηγόριος
 2. Φασομυτάκης Ιωάννης
 3. Καργάκης Νικόλαος
 4. Σκαντζάκης Ιπποκράτης
 5. Νικολακάκης Ιωάννης
 6. Μαθιουδάκης Ιωάννης
 7. Πετρακογιώργη –Ανυφαντάκη Μαρία

ΘΕΜΑ: «1η Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 09-01-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

 1. Την αποδοχή ή μη του αιτήματος με αρ. πρωτ. :14857/20-12-2022 ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων.
 2. Την αποδοχή ή μη του αιτήματος με αρ. πρωτ. :14859/20-12-2022 ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων.
 1. Την αποδοχή ή μη του αιτήματος με αρ. πρωτ. :14860/20-12-2022 ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων.
 1. Την αποδοχή ή μη του αιτήματος ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς επί της ΑΓ 129/2022 αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων.
 1. Την αποδοχή ή μη του αιτήματος με αρ. πρωτ. :14721/19-12-2022 ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων.
 1. Την αποδοχή ή μη του αιτήματος με αρ. πρωτ. :14723/19-12-2022 ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων.
 2. Την αποδοχή ή μη του αιτήματος με αρ. πρωτ. :14559/14-12-2022 ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων
 3. Την αποδοχή ή μη του αιτήματος με αρ. πρωτ. :14558/14-12-2022 ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων
 4. Την εκπροσώπηση πρώην Αιρετών σε ποινικά δικαστήρια.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικολιδάκης Γρηγόριος

Previous ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΒΩΡΩΝΑΡ.ΑΠ. 1757/2022

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο