Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

Πρόσκληση Σύγκλησης 9ης επαναληπτικής (λόγω μη απαρτίας) 2023 Τακτικής  Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πληροφορίες: Στυλ.Τζωρτζακάκη
Τηλ: 2892340233

 

 

Μοίρες 05-05-2023
Αριθμ.  Πρωτ.: 5348

ΠΡΟΣ

 1. κ. Δήμαρχο, Αντιδημάρχους -Δημοτικούς Συμβούλους.
 2. Προέδρους Κοινοτήτων.
 3. Νομικό Σύμβουλο του Δήμου.

 

Πρόσκληση Σύγκλησης 9ης επαναληπτικής (λόγω μη απαρτίας) 2023 Τακτικής  Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε σε τακτική επαναληπτικής (λόγω μη απαρτίας) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 15-05-2023 και ώρα 19:30 που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Εισηγητής: Δήμαρχος κος Νικολιδάκης Γρηγόριος

 1. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Δ.Σ. της « ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε».
 2. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στα Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. Δήμου Φαιστού
 3. Αντικατάσταση τακτικού μέλους ΚΥΔΩΝΑΚΗ ΦΙΛΙΠΠΑ από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. Δήμου Φαιστού
 4. Χαρακτηρισμός κοινόχρηστου χώρου
 5. Αίτηση του Ιερωνυμάκη Εμμανουήλ για αποζημίωση οικοπέδου του στα Καπαριανά.
 6. Παράταση σύμβασης μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ και ΜΠΕΝΕΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ για την « Άντληση άμμου για αποκατάσταση λειτουργικών βαθών λιμένα Καλών Λιμένων ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Φαιστού.»
 7. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τα πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια συμβούλια επιθεωρήσεων θεάτρων και κινηματογράφων.
 8. Λήψη απόφασης σχετικά με υπογεγραμμένο αίτημα των ιδιοκτητών καταστημάτων του οικισμού των Ματάλων για τη λειτουργία και το ωράριο χρήσης μουσικής των καταστημάτων.
 9. «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ»

            Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Φασομυτάκης Ιωάννης

 1. Έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας παραλαβής της μελέτης « Επείγουσες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση ζημιών (πλημμύρες – λασποροές – κατολισθήσεις), που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 6ης Απριλίου 2019 στο Δημοτικό Οδικό Δίκτυο του Δήμου Φαιστού (μελέτες) – ΥΠΟΕΡΓΟ 1 – Επείγουσες μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 6ης Απριλίου 2019 στη Δ.Ε. ΜΟΙΡΩΝ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ )του Δήμου Φαιστού 2020ΣΜ07100000 της ΣΑΕ 071 », Ανάδοχος: “HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
 2. Έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας παραλαβής της μελέτης « Επείγουσες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση ζημιών (πλημμύρες – λασποροές – κατολισθήσεις), που προκλήθηκαν από τη ; θεομηνία της 6ης Απριλίου 2019 στο Δημοτικό Οδικό Δίκτυο του Δήμου Φαιστού (μελέτες) – ΥΠΟΕΡΓΟ 3 – Επείγουσες μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης κατολισθήσεων που ■ προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 6ης Απριλίου 2019 στη Δ.Ε. ΜΟΙΡΩΝ (ΔΥΤΙΚΑ )του Δήμου ■ Φαιστού 2020ΣΜ07100000 της ΣΑΕ 071 », Ανάδοχος: “STRUCTURES & GEOTECHNICS Ι.Κ.Ε.
 3. Έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας παραλαβής της μελέτης « Επείγουσες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση ζημιών (πλημμύρες – λασποροές – κατολισθήσεις), που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 6ης Απριλίου 2019 στο Δημοτικό Οδικό Δίκτυο του Δήμου Φαιστού (μελέτες) – ΥΠΟΕΡΓΟ 3 – Επείγουσες μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 6ης Απριλίου 2019 στη Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ του Δήμου Φαιστού 2020ΣΜ07100000 της ΣΑΕ 071 », Ανάδοχος: “STRUCTURES & GEOTECHNICS Ι.Κ.Ε.
 4. Έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας παραλαβής της μελέτης « Επείγουσες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση ζημιών (πλημμύρες – λασποροές – κατολισθήσεις), που προκλήθηκαν από τη : θεομηνία της 6ης Απριλίου 2019 στο Δημοτικό Οδικό Δίκτυο του Δήμου Φαιστού (μελέτες) – ΥΠΟΕΡΓΟ 4 – Επείγουσες μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 6ης Απριλίου 2019 στη Δ.Ε. ΖΑΡΟΥ του Δήμου Φαιστού 2020ΣΜ07100000 της ΣΑΕ 071 », Ανάδοχος: “HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
 5. Εισήγηση για έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της μελέτης « ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΙΡΩΝ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ»
 1. Εισήγηση για έγκριση του 2ου ΑΠΕ και την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΕΝΩΝΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ   ΑΜΕΑ ΝΟΤΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ “ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ”»
 2. Αίτηση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου “Συντήρηση Δημοτικού Καταστήματος Ζαρού
 1. Αίτηση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου “Κατασκευή Κηρίου Αποδυτηρίων Γηπέδου Πόμπιας Δήμου Φαιστού”
 1. ΕΓΚΡΙΣΗ  1ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΕΡΑΣ   ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΑΝΗΣ (συνοδεύει τον 1° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)
 1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 6ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ».
 1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 6ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΙΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ».
 2. ΕΡΓΟ  «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ»
 3. Έγκριση ηλεκτροδότησης Κοινοτικού Καταστήματος Λαγολιού Δήμου Φαιστού
 4. Αδειοδότηση για την υλοτόμηση -κλάδευση δέντρων στην Κοινότητα Πηγαίδακίων.
 5. Αδειοδότηση για την υλοτόμηση -κλάδευση δέντρων στην Κοινότητα Περίου .

         Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών κος Καργάκης Νικόλαος.

 1. Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεων έτους 2019 του Δήμου Φαιστού, για υποβολή προς έγκριση στο δημοτικό Συμβούλιο.
 2. Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεων έτους 2020 του Δήμου Φαιστού, για υποβολή προς έγκριση στο δημοτικό Συμβούλιο.
 3. Προέλεγχος και έκθεση λογαριασμών εσόδων και εξόδων απολογισμού Δήμου Φαιστού Οικονομικού Έτους 2022 και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκρισή τους.
 4. Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για έργο με κωδικό εναρίθμου 2022ΝΑ31400058.
 1. Λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού και παραλίας Δήμου Φαιστού και τον καθορισμό χώρων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμορες επιχειρήσεις).
 2. Έγκριση πρακτικού εκτίμησης και καθορισμού τιμήματος της επιτροπής του άρθρου 186 του ΚΔΚ.
 3. ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΜΟΙΡΩΝ, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ – 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023 .
 1. ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 0311 – ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΚΥΑ 49039/25-7-22 – 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023
 2. Αλλαγή ΚΑΕ εσόδων 1313.0001 – τήρηση οδηγιών της ΚΥΑ 49039/25-7-22 – 4η τροποποίηση προϋπολογισμού 2023.
 3. Αλλαγή ΚΑΕ εσόδων για τον εκσυγχρονισμό ΚΕΠ – 5Π τροποποίηση προϋπολογισμού 2023
 4. Ενίσχυση ΚΑΕ 10.6232 με τίτλο «ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»-6η τροποποίηση προϋπολογισμού 2023
 5. Αποδοχή επιπλέον χρηματοδότησης για δράσεις πυροπροστασίας – 7η τροποποίηση προϋπολογισμού 2023
 6. Αποδοχή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ) – 8η τροποποίηση προϋπολογισμού 2023.
 1. Έγκριση πρακτικού εκτίμησης – καταλληλόλητάς ακινήτων και καθορισμού τιμήματος αγοράς  στην Κοινότητας Φανερωμενης
 1. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ Στον οφειλέτη με κωδικό συναλλασσόμενου (30551)
 2. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗΣ ΟΦΕΙΛΗ στον οφειλέτη με κωδικό συναλλασσόμενου (18951 )
 3. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗΣ ΟΦΕΙΛΗ στον οφειλέτη με κωδικό συναλλασσόμενου (30652)

         Εισηγητής: Αντιδήμαργος κ° Αρμουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κατανομή της Β’Δόσης έτους 2023 για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαιστού.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.  
ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Previous Κατασκευή κτιρίου αποδυτηρίων γηπέδου Πόμπιας Δήμου Φαιστού (10ος Λογαριασμός)_Σύμβαση με ΑΔΑΜ:21SYMV009462305

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο