Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

Πρόσκληση Σύγκλησης 6ης 2023 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πληροφορίες: Στυλ.Τζωρτζακάκης
Τηλεφ: 2892.340233


Μοίρες 31-03-2023
Αριθμ.  Πρωτ.: 3660

ΠΡΟΣ
1. κ. Δήμαρχο, Αντιδημάρχους -Δημοτικούς Συμβούλους.
2. Προέδρους Κοινοτήτων.
3. Νομικό Σύμβουλο του Δήμου

Πρόσκληση Σύγκλησης 6ης 2023 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη  04-04-2023 και ώρα 19:00 που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Εισηγητής: Δήμαρχος κος Νικολιδάκης Γρηγόριος.

ΘΕΜΑ : Έγκριση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Φαιστού.

         Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ορφανουδάκης Εμμανουήλ

Previous ΑΡ.ΑΠΟΦ.76/2023.Έγκριση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Φαιστού, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο