Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

Πρόσκληση Σύγκλησης 4ης 2023 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣ

  1. κ. Δήμαρχο, Αντιδημάρχους -Δημοτικούς Συμβούλους.

  2. Προέδρους Κοινοτήτων.

  3. Νομικό Σύμβουλο του Δήμου.

Πρόσκληση Σύγκλησης 4ης 2023 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 20-03-2023 και ώρα 19:00 που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 

                     Εισηγητής: Δήμαρχος κος Νικολιδάκης Γρηγόριος.

  1. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Φαιστού μετά των οδηγιών του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και έγκριση της Στοχοθεσίας στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.

  2. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ«ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:«ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ, ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωματικό του για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

 

        Εισηγητής: Αντιδήμαργος κος Φασομυτάκης Ιωάννης

  1. Κατάρτιση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Φαιστού , έτους 2023

 

 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών κος Καργάκης Νικόλαος

  1. Έγκριση πρακτικού εκτίμησης και καθορισμού τιμήματος της επιτροπής του άρθρου 186 του ΚΔΚ και ορισμό Συμβολαιογράφου.

  2. Ανάκληση της 22/2023 απόφασης του Δ.Σ. και λήψη νέας με θέμα: Πρόσληψη δεκατριών (13) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας  οκτώ (8)μηνών για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω σεισμού,27-9-2021 ». 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ορφανουδάκης Εμμανουήλ

 

 

Previous ΑΡ.ΑΠΟΦ.10/2023 Δ.Σ. Ορισμός επιτροπών διενέργειας δημοπρασιών – καθορισμού τιμήματος και εκτίμησης καταλληλόλητας ακινήτων – για το έτος 2023.

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο