Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πληροφορίες: Στυλ. Τζωρτζακάκης
Τηλ: 2892340202

 

Μοίρες 25-04-2023
Αριθμ.  Πρωτ.: 4757

ΠΡΟΣ:                       

1. κ. Δήμαρχο, Αντιδημάρχους Δημοτικούς Συμβούλους.
2. Προέδρους Κοινοτήτων.

3. Νομικό Σύμβουλο του Δήμου.

 

                                 

Πρόσκληση Σύγκλησης 7ης 2023 Έκτακτης (δια περιφοράς) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.


Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση Έκτακτης δια περιφοράς, την 26-04-2023 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11:00 έως 13:00, προκείμενου να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στο παρακάτω θέμα.


ΘΕΜΑ: 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023 ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ


Η αναγκαιότητα της Έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται για την επίσπευση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση και ημερομηνία ανάρτησης της περίληψης της Διακήρυξης του εν λόγου έργου, υπάρχει καταληκτική ημερομηνία έως την 05/05/2023, σύμφωνα με την υπ’ αρ
πρωτ.:25880/28-3-2023 πρόσκληση, στο πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Τρόποι επικοινωνίας και ψηφοφορίας (11:00 έως 13:00)

1. Με email από προσωπικό σας λογαριασμό, γνωστό στις υπηρεσίες του Δήμου Φαιστού, προς το email του Δήμου Φαιστού
γραφείο Προέδρου ΔΣ
mail.: grammatia.ds@0466.syzefxis.gov.gr
2. Μεσω τηλεφώνου ή
sms του Προεδρου 6982880060 και του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου 2892340233

                                Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

                                                       Ορφανουδάκης Εμμανουήλ

Previous ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ_ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ: 22SYMV011901200_ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ_Εκδίδεται βάσει του ΦΕΚ 91/13.4.2023 τ.Α’

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο