Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 32 παρ. 2 περ. γ’ του Ν. 4412/2016, ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ (ΤΜΗΜΑΤΑ 2,3,4, ΚΑΙ 5 ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)

Ο ΔΗΜOΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  (ΆΡΘΡΟ 32 ΠΑΡ. 2 ΠΕΡ. Γ’ Ν. 4412/2016), ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2,3,4 ΚΑΙ 5 ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΥ ΑΠΕΒΗΣΑΝ ΆΓΟΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ», ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 6392/24.05.2023 (23PROC012740583) ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΑΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ 213-2023 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Previous ΠΛΗΡΩΜΗ 2ης ΔΟΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ν.4152/13 ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΦΚΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ Δ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΣΕ 24 ΔΟΣΕΙΣ (3412/5-9-23 ΑΙΤΗΣΗ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ & 5241/5-9-23 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΚΑ)

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο