Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

5η Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Παρασκευή, 03 Μάρτιος 2023 17:41

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Νικολιδάκης Γρηγόριος
 2. Φασομυτάκης Ιωάννης
 3. Καργάκης Νικόλαος
 4. Σκαντζάκης Ιπποκράτης
 5. Νικολακάκης Ιωάννης
 6. Μαθιουδάκης Ιωάννης
 7. Πετρακογιώργη – Ανυφαντάκη Μαρία

ΘΕΜΑ: «5η Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 07-03-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

ΘΕΜΑΤΑ

 

 1. Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεων έτους 2019 του Δήμου Φαιστού, για υποβολή προς έγκριση στο δημοτικό Συμβούλιο.
 2. Έγκριση πρακτικού 2ο αξιολόγησης προσφορών για το έργο: «αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Νοεμβρίου 2019 στο οδικό δίκτυο του δήμου Φαιστού»
 3. Συμπλήρωση δικαιολογητικών που αφορούν την υπ’ αρ. 17/2023 Απόφαση Ο.Ε. για το έργο « ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΜΙΝΙ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΟΡΙΖΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ», σύμφωνα με το υπ’ αρ. 529/06.02.2023 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
 4. Συμπλήρωση δικαιολογητικών που αφορούν την υπ’ αρ. 18/2023 Απόφαση Ο.Ε. για το έργο « ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΜΙΝΙ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΜΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ», σύμφωνα με το υπ’ αρ. 537/01.02.2023 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
 5. Συμπλήρωση δικαιολογητικών που αφορούν την υπ’ αρ. 19/2023 Απόφαση Ο.Ε. για το έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΜΙΝΙ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΙΤΣΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ», σύμφωνα με το υπ’ αρ. 547/01.02.2023 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
 6. Συμπλήρωση δικαιολογητικών που αφορούν την υπ’ αρ. 20/2023 Απόφαση Ο.Ε. για το έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΜΙΝΙ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΙΒΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ »,σύμφωνα με το υπ’ αρ. 545/08.02.2023 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
 7. Συμπλήρωση δικαιολογητικών που αφορούν την υπ’ αρ. 21/2023 Απόφαση Ο.Ε. για το έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΜΙΝΙ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ», σύμφωνα με το υπ’ αρ. 544/08.02.2023 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
 8. Ανάθεση της υπηρεσίας «Υπηρεσία μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών και σύμμεικτων απορριμμάτων Δήμου Φαιστού» – καθορισμός των όρων της σχετικής διακήρυξης και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού.
 9. Την έγκριση για την μετάβαση Δημάρχου κ. Νικολιδάκη Γρηγορίου και του Αντιδημάρχου κ. Φασομυτάκη Ιωάννη στην Αθήνα.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Νικολιδάκης Γρηγόριος

Previous 4η Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο