Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

Οργανόγραμμα
Δήμου Φαιστού

Ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Μοιρών έχει συνταχθεί από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου, εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόφαση 41/2008 και έχει αποσταλεί αρμοδίως και έλεγχο και δημοσίευση. Ο νέος ΟΕΥ λαμβάνει υπόψη το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (Νέος κώδικας Δήμων και κοινοτήτων Ν. 3584/2007), καθώς και τα νέα δεδομένα που διαμορφώθηκαν σχετικά με την λειτουργία των ΚΕΠ σε επίπεδο τμήματος εσωτερικής ανταπόκρισης και την υποχρεωτική δημιουργία Δημοτικής αστυνομίας, σε επίπεδο διεύθυνσης.

Υπηρεσίες Υποστήριξης Δημάρχου

Δημοτικές Υπηρεσίες

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Υπηρεσειών Περιβάλλοντος - Πρασίνου - Ανακύκλωσης & Καθαριότητας

Διεύθυνση ΚΕΠ

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας

Προγράμματα Κοινωνικής Υπηρεσίας

Λοιπές Υπηρεσίες

Λοιπές Υπηρεσίες

Το Τμήμα Τεχνικών και Πολεοδομικών Εφαρμογών έχει την ευθύνη της μελέτης και εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία ή της επίβλεψης μελέτης / εκτέλεσης έργων που ανατίθενται σε τρίτους και που περιλαμβάνουν: Την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, διακόσμηση και εξοπλισμό των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου καθώς και γενικά των κτιρίων και εγκαταστάσεων που αναλαμβάνει να κατασκευάσει, […]

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο