Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

Αρμοδιότητες

Α. καθ’ ύλην

  • Παιδείας, δια βίου μάθησης, δημοτικής βιβλιοθήκης.
  • Υγείας. 
  • Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Β. Κατά τόπο αρμοδιότητα για την Δημοτική ενότητα Μοιρών με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Την ευθύνη λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών, Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Μοιρών.
  • Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων της δημοτικής Ενότητας Μοιρών.
  • Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών Δημοτικής κατάστασης και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις Διοικητικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Μοιρών.
  • Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και τη θεώρηση των φωτοαντιγράφων.
  • Τέλεση πολιτικών Γάμων.
  • Την αρμοδιότητα και την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών της αρμοδιότητάς της.

Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθεται σε αυτήν εκ μέρους του Δημάρχου.

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο