Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

Αρμοδιότητες

Α. καθ’ ύλην

Περιβάλλοντος, καθαριότητας:

  • Καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων και αποβλήτων, της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.
  • Η αρμοδιότητα της οργάνωσης και λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων του Δήμου Φαιστού.
  • Εξουσιοδοτείται ο Αντιδήμαρχος για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου της οικείας υπηρεσίας .

Β. Κατά τόπο αρμοδιότητα για την Δημοτική ενότητα Ζαρού.

  • Την ευθύνη λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών, Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Ζαρού.
  • Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων της δημοτικής Ενότητας Ζαρού.
  • Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών Δημοτικής κατάστασης και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις Διοικητικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ζαρού.
  • Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και τη θεώρηση των φωτοαντιγράφων.
  • Τέλεση πολιτικών Γάμων.

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο