Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

Αρμοδιότητες

1. Αρμοδιότητες σε θέματα ζωικής παραγωγής

  • Δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων.
  • Ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, καθώς και τη διατήρηση του κτηνοτροφικού πληθυσμού σας εστίες του.
  • Μέριμνά, για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της ζωικής παραγωγής.
  • Συνεργάζεται με την Τεχνική υπηρεσία, την υπηρεσία περιβάλλοντος και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο για τη μελέτη και την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν τη κτηνοτροφία, όπως π.χ τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων.
  • Συνεργασία με ιδρύματα έρευνας της κτηνοτροφικής παραγωγής, ενημερώνει τον αγροτικό πληθυσμό για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων για την αντψετώπιση τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και μεριμνά για την ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσμο, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γνώσεων για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων κτηνοτροφικής παραγωγής.
  • Η παραπάνω αρμοδιότητα αφαιρείται από τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Σκατζάκη Ιπποκράτη όπως του ανατέθηκαν με την 1161/9743/31-08-2022 προηγούμενη απόφαση δημάρχου.

2. Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (έκδοση αδειών-κλείσιμο).

  • Η παραπάνω αρμοδιότητα αφαιρείται από τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Κωνσταντουλάκη Αντωνίου όπως του ανατέθηκαν με την 1161/9743/31-08-2022 προηγούμενη απόφαση δημάρχου.

3. Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων του Δήμου

4. Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.

5.  Tην υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές του καθώς και τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και τη θεώρηση των φωτοαντιγράφων

 

Θέματα αναπληρώσεων :

  • Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου,  αρμοδιότητες θα ασκεί ο Δήμαρχος.

 

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο