Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: «Ειδικό δημοτικό σχολείο & ειδικό νηπιαγωγείο Μοιρών, ειδικό δημοτικό σχολείο κωφών και βαρήκοών Μοιρών, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Τυμπακίου»

Ο Δήμος Φαιστού Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αξιολόγηση μελέτης, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου «ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ, ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΦΩΝ KAI ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΜΟΙΡΩΝ, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ», με εκτιμώμενη συνολική αξία 7.048.250,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Περίληψη(Word)

Previous Πρόσκληση σε ειδική επαναληπτική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών της Δημοτικής επιτροπής (12-01-2024)

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο