Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ “Αλιεία και γαλάζια ανάπτυξη”

Ο Δήμαρχος Φαιστού κ Νικολιδάκης, συμμετείχε στο συνέδριο “Θάλασσα και Γαλάζια Ανάπτυξη”, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις Μοίρες, την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023.

Στην ομιλία του, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των τοπικών αρχών, των αλιέων και των άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της αλιείας και της θαλάσσιας οικονομίας.

“Η συνεργασία είναι το κλειδί για την επιτυχία”, τόνισε ο Δήμαρχος. “Μόνο όταν συνεργαζόμαστε μπορούμε να πετύχουμε τους κοινούς μας στόχους”.

Ειδικότερα, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στις συμπράξεις μεταξύ αλιέων και περιφερειακών αρχών για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και μεθόδων αλιείας, που θα συμβάλουν στη βελτίωση των ιχθυαποτελεσμάτων και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Επίσης, αναφέρθηκε σε συμπράξεις που απαιτούνται να γίνουν για την προώθηση του επαγγέλματος της αλιείας και των προϊόντων της, καθώς και σε συμπράξεις μεταξύ φορέων πολιτισμού και παράδοσης για την ανάδειξη του ρόλου της αλιείας στην τοπική κοινωνία, αλλά και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Την δημιουργία τοπικών οικονομικών αλυσίδων, που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα του κλάδου.

Ο Δήμαρχος υπογράμμισε επίσης τη σημασία της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία. “Η ΕΕ έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη του θαλάσσιου χώρου”, σημείωσε. “Εμείς, ως τοπικές αρχές, οφείλουμε να συμβάλουμε στην επίτευξη αυτών των στόχων, μέσα από τις δράσεις μας, καθώς η νότια Κρήτη θα σηκώσει το βάρος της ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Η ανάπτυξη αυτή θα πρέπει να είναι καλά προσχεδιασμένη και ορθολογική ούτως ώστε να φέρει απτά και πραγματικά αποτελέσματα. Τα επιθυμητά αποτελέσματα που θέλουμε και επιδιώκουμε στον τουρισμό και στον πρωτογενή τομέα”.

Previous ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΠΔ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΕΛΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2023

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο