Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής No11 (14 Μαϊου 2024)

Σας προκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση την 14-05-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 5056/2023, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα, που αναγράφονται παρακάτω:

  1. Έγκριση 3ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών μειοδότη της πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ”.
  2. Έγκριση 2ου πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την μελέτη: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ»
  3. Έγκριση δαπανών εκδηλώσεων μνήμης πεσόντων

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

Previous 15ή Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (2024-05-14)

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο