Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής No8 (11 Απριλίου 2024)

Σας προκαλούμε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση την 11-04- 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 5056/2023, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα, που αναγράφονται παρακάτω:

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, αναφορικά για τα θέματα  της ημερήσιας διάταξης για την επίσπευση των διαδικασιών ,υπάρχουν καταληκτικές ημερομηνίες .

1.Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών ύδρευσης ΔΕ Τυμπακίου ,Ζαρού» ,μέσω ΕΣΗΔΗΣ .

2.Έγκριση παραλαβής μελέτης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4: «Επείγουσες μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάσταση κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 6ης Απρίλιου 2019 στη Δ.Ε. Ζαρού του Δήμου Φαιστού».

3.Έγκριση παραλαβής μελέτης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3: «Επείγουσες μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάσταση κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 6ης Απρίλιου 2019 στη Δ.Ε. Τυμπακίου του Δήμου Φαιστού».

4. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Αγίου Τίτου»

5. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ και ορισμός προσωρινού αναδόχου του έργου «Μελέτη – Κατασκευή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου & Ειδικού Νηπιαγωγείου Μοιρών, Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κωφών και Βαρήκοων Μοιρών, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Τυμπακίου» με Α/Α συστήματος 205223 ΕΣΗΔΗΣ.

Previous 11ή Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2024-04-09

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο