Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

15η Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (10 Ιουνίου 2024)

Σας προκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση την 10-06-2024 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:30, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 5056/2023, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα, που αναγράφονται παρακάτω:

 1.  Τροποποίηση της υπ’ αρ. 25/2024 Απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φαιστού, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 1579/05.03.2024 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
 2. Έγκριση πρακτικού ( ΙΙ) Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Έργου: «Επείγοντα έργα αποκατάστασης οδοστρωμάτων του Δημοτικού Οδικού Δικτύου εντός οικισμών του Δήμου Φαιστού».

 3. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: « Μελέτη ελέγχου γεωμετρικών στοιχείων βιοκλιματικής και φωτοτεχνικής επάρκειας των κοινόχρηστων χώρων για τις ανάγκες της μελέτης διαμόρφωσης πλέγματος πεζοδρόμων περιοχής πλατείας αγοράς Τυμπακίου & διαμόρφωσης πλέγματος πεζοδρόμων περιοχής πλατείας αγοράς Μοιρών».

 4.  Τροποποίηση της 16/2023(ΑΔΑ:ΨΦΗΗΩΗ1-ΥΣΥ) απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φαιστού περί « Χωροθέτησης 3 Γωνιών Ανακύκλωσης με την εγκατάστασης 3 Πολύκεντρων Ανακύκλωσης » .

 5. Έγκριση για την υποβολή  πρότασης στο ΠΠΑ Περιφέρεια Κρήτης στον άξονα προτεραιότητας  4.5 «οδικής υποδομές» με τίτλο «Αποκατάσταση οδικού τμήματος σύνδεσης Πετροκεφαλίου με Ε.Ο 97 Ηρακλείου Φαιστού».
 6. Αίτημα της Π….Γ…. Ο.Ε ,περί υπογραφής πρακτικού  συμβιβαστικής επίλυσης(αγωγή Γ.Α.1185/νΤΜ/224/2024),εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 7. Ενίσχυση ΚΑΕ 30.6662.0001 με τίτλο «προμήθεια χρωμάτων και αναλωσίμων» – 10η τροποποίηση προϋπολογισμού 2024 ,    εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.

 8. Ενίσχυση ΚΑΕ 30.7135.0001 με τίτλο «προμήθεια  ενημερωτικών  πινακίδων» – 11η τροποποίηση προϋπολογισμού2024  ,    εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

 9. Διαγραφή βεβαιωμένων  οφειλών τελών άρδευσης.

 10. Την τροποποίηση και συμπλήρωση της 16/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής αναφορικά με την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. της της Ενορίας Αγ. Γεωργίου Μοιρών για την υλοποίηση της πράξης «Εργασίες καθαίρεσης και επανακατασκευής τοιχίου αντιστήριξης στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος» σύμφωνα με το υπ’αρ. πρωτ.: 890/13-2-2024 έγγραφο από την αποκεντρωμένη διοίκησης Κρήτης.

 11. ην τροποποίηση και συμπλήρωση της 17/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής αναφορικά με την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. της Ενορίας Φανερωμένης για την υλοποίηση της πράξης «Εργασίες αποκατάστασης Ιερού Ναού Ευαγγελισμού n/ς Θεοτόκου Ενορίας Φανερωμένης Δήμου Φαιστού», σύμφωνα με το υπ’αρ. πρωτ.: 886/13-2-2024 έγγραφο από την αποκεντρωμένη διοίκησης Κρήτης.

 12. Την τροποποίηση και συμπλήρωση της 112/2024 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής αναφορικά για την υπηρεσία ναυαγοσωστική κάλυψη  των δυο πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Φαιστού, σύμφωνα  με το υπ’αρ. πρωτ.: 4951/31-5-2024 έγγραφο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

 13. Έγκριση μετάβασης του  Δημάρχου  στο Δήμο  Επιδαύρου, σύμφωνα με την  από 31-05-2024  πρόσκληση από τον Δήμαρχο Επιδαύρου.

 14. Διάθεση υπαλλήλων για τον ορισμό επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων, προμηθειών, παραλαβής αντικειμένου και συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών και επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών μέσω ΕΣΗΔΗΣ, εκμίσθωσης παραχώρησης χώρων και ακινήτων με πλειοδοτικό διαγωνισμό, του έτους 2024 για την ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

 15. Αποδοχή χρηματοδότησης για την ανάπλαση πλατείας Ιερού Ναού Αγίου Πνεύματος στο Τυμπάκι – 12η τροποποίηση προϋπολογισμού 2024   ,    εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 16. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής (κωδ.18824)
 17. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών μειοδότη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας «προμήθεια Μ.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ» ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

 18. Δημιουργία νέου ΚΑ εξόδων με τίτλο «έξοδα κηδείας δημοτικού συμβούλου ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ» – 13η τροποποίηση προϋπολογισμού 2024, εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο   

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Previous Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φαιστού, δημοτικού συμβούλου και επί σειρά ετών προέδρου της πρώην κοινότητας Σκουρβούλων, Κυριακάκη Αντωνίου.

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο