Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

14η Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (31 Μαϊου 2024)

Σας προκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση την 31-05-2024 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:30 που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 5056/2023, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα.

 

Η  συνεδρίαση έχει επείγον χαρακτήρα  επειδή

Για το 1Ο θέμα  που αφορά την κατακύρωση  πρακτικού  διαγωνιστικής διαδικασίας για την οποία υπάρχει εγκεκριμένη χρηματοδότηση και πάσα καθυστέρηση εγκυμονεί κίνδυνο απώλειάς της.

 Για το 2ο θέμα για την επίσπευση των διαδικασιών και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, εν όψει αντιπυρικής περιόδου.

Θέματα

  1. Έγκριση Πρακτικού IV κατακύρωση ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Τ.Κ. ΚΑΜΗΛΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΤΣΙΔΙΩΝ».
  2. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας (4) μηνών ,για την κάλυψη εκτάκτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών (πυρασφάλεια).

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

  

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής  Επιτροπής

  

Νικολιδάκης Γρηγόριος

Previous ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: “Μήνυμα του δημάρχου Φαιστού στους υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων”

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο